سفر هیئت پاکستانی به کابل چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ // سیدجمال اخگر

comments 0

0 Views

به دنبال سفر وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی کشور به اسلام اباد که در پیوند به حوادث خونبار اخیر در کابل و برخی ولایات صورت گرفته بود ، کشور پاکستان نیز یک هیئتی را تحت ریاست تهمینه جنجوا، معاون وزارت خارجۀ پاکستان روز شنبه  به کابل فرستاد.

هر چند دولت های افغانستان و پاکستان در مورد هدف این سفر گفته های متضاد دارند اما با آن هم می شود به چند نکتۀ مهم در مورد سفر هیئت بلند رتبۀ افغانستان به اسلام اباد و نیز حضور هیئت پاکستانی در افغانستان اشاره کرد:

_ با آن که پاکستان ظاهراً به واکنش های اخیر دولت افغانستان و اعزام سفر دو مقام مهم امنیتی افغانستان تن نمی دهد مگر به خوبی مشاهده می گردد که ارایه اسناد مؤثق از سوی دولت افغانستان به جانب پاکستان، دولتمردان پاکستانی را شدیداً نگران ساخته و سخت در تلاش دریافت راه حل مناسب برای وضعیت پیش آمده می باشند.

_ در شرایط کنونی که پلۀ ترازو در سازمان ملل متحد به نفع افغانستان سنگینی می کند دولت افغانستان بهترین موقع را برای وارد کردن هرچه بیشتر فشارها بالای پاکستان دارد و تا حدودی دولت افغانستان نیز از این وضع بخوبی سود جسته است زیرا از یکسو جامعۀ جهانی پاکستان را همواره به رگبار سخنان تند می بندد و از سویی هم دولت امریکا فشارها و انتقاداتش را بر پاکستان افزایش داده است.

_ در مقایسه به دولت های قبلی در افغانستان، حکومت وحدت ملی توانسته با قوت تمام برنامه های سیاست خارجی اش را در قبال پاکستان و منطقه در حال عملی کردن است زیرا به باور من سیاست موفق دولت ما در قبال پاکستان و ارایه مدارک موفق دال بر دست داشتن پاکستان در امر تمویل ، تجهیز و پناه دادن به تروریستان بوده که کشور پاکستان به گونۀ بی پیشینه زیر فشار های جهانی قرار گرفته است.

بناءً با در نظر داشت سفر زود هنگام هیئت پاکستانی به کابل و ادامۀ دیدار های این هیئت با مقام های افغانستان نمایانگر شدت نگرانی و دست پاچگی دولتمردان این کشور می باشد زیرا به گمان اغلب مقام های کشور مذکور پس از بررسی شواهد طرف افغانستان در مورد حملات اخیر کابل و سازماندهی آن از خاک پاکستان به این نکته پی برده اند که دیگر دولت افغانستان فریب دو رنگی های پاکستان را نمی خورد و به همین منظور می خواهند این موضوع را قبل از کشانیده شدن به شورای امنیت سازمان ملل با مقام های کابل حل و فصل نمایند.

اگر سیاستگران کشور بتوانند پلۀ این ترازو را همچنان سنگین نگهدارند مطمئناً پاکستان مجبور خواهد شد که یا مسقیم و بی پرده جانب تروریستان را بگیرد و یا بر عکس بصورت صادقانه در کار راندن ترورستان از خاک خویش و عدم همکاری با دهشت افگنان دست به اقدام شود.

با آن که باور های مردم ما در مورد همکاری صادقانۀ پاکستان در امر مبارزه با تروریزم 90 در صد منفی می باشد ولی فراموش نباید کرد که فشارهای اخیر سازمان ملل ، ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان، کشور پاکستان را به بن بست کشانیده و هزاران کارخانۀ کلان و کوچک این کشور از کار باز مانده و ملیارد ها دالر خسارت به اقتصاد این کشور رسیده است به همین دلیل گفته می توانیم که پاکستان جز از دو راه فوق الذکر انتخاب دیگری ندارد.

هرگاه فرضاً کشور پاکستان به صورت آشکارا طرف تروریستان را نیز بگیرد باز هم حکومت این کشور بیشتر از وضع کنونی شکننده و به فنا نزدیک تر می شود ، پس بهترین گزینه برای این کشور همانا همکاری در جهت راندن ترویستان و پناه ندادن هراس افگنان به داخل خاک اش می باشد.

در پایان از دولت مردان کشور می طلبم تا در عملی سازی برنامه های خویش در قبال پاکستان و منطقه زیرکانه گام بردارند و کوچک ترین فرصت را برای سرپیچی و خاک زدن دوباره پاکستانی ها به چشم جامعۀ جهانی ندهند.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *