سفر متیس به کابل نمایانگر جدیت امریکا در قبال مسئلۀ صلح افغانستان می باشد// سید ‏جمال اخگر

comments 0

0 Views

جیمز متیس وزیر دفاع امریکا به روز سه شنبه ( 22 حوت ) در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد و با رئیس جمهور ، رئیس اجرائیه و شماری از مقام های بلند رتبۀ کشور دیدار و گفتگو کرد.

با آن که این سومین سفر آقای متیس در سال جاری به کابل می باشد و دو سفر قبلی نامبرده طوری که توقع می رفت مؤثر واقع نشده بود ، اما ای بار و با در نظر داشت اوضاع پیش آمده و تمایل دسته هایی از طالبان به گفتگوهای صلح انتظار می رود که سفر اخیر موصوف بتواند زمینه را برای گفتگوهای صلح با گروه طالبان هموارتر سازد .

پیش ازاین طالبان با ارسال نامه ای به دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا خواهان گفتگو در مورد صلح افغانستان شده بودند و ممکن آقای متیس در دیدار اخیرش با رئیس جمهور غنی پهلوهای خوابیده و نا گفته هایی را در مورد در خواست طالبان از امریکا در رابطه به گفتگوهای صلح شریک ساخته باشد.

پس از آن که چندی قبل و در پیوند به حملات موتر بم که توسط گروه طالبان در چهار راهی صدارت کابل انجام شد، دونالد ترامپ اظهار داشت که صلح با طالبان در آینده های نزدیک ممکن نیست و به دنبال آن طالبان از امریکا خواستار مذاکرات صلح در مورد افغانستان شدند.

با توجه به این که وزیر دفاع امریکا به صورت غیر مترقبه وارد کابل گردیده و دیدارهایی را با مقام های بلند رتبۀ کشور نموده و نیز بر مبنای اظهاراتی که با خبرنگاران قبل از رسیدن به کابل داشتند احتمال میرود سفر وزیر دفاع امریکا حامل یک پیام قوی در بارۀ صلح با طالبان برای دولتمردان افغانستان باشد.

به تعقیب خواست گروه طالبان از دولت امریکا محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز در نشست پروسه دوم کابل اظهار داشت که اگر طالبان تن به گفتگوهای صلح بدهند می توانند به عنوان یک حزب فعالیت های سیاسی خود را در کشور ادامه دهند ، مگر تا کنون طالبان در این زمینه کدام پاسخ مشخص ارایه نکرده اند.

با در نظر داشت فشار های جهانی بالای مهم ترین حامی و پناه دهنده طالبان (پاکستان) و نیز شکست های سنگین طالبان در جبهات جنوبی کشور مانند هلمند ، کندهار و نابودی ده ها کارخانۀ بزرگ مواد مخدر این گروه در این ولایت ها و ایجاد اختلافات میان گروهی بین اعضای رهبری این گروه گفته می توانیم که طالبان به انزوا کشیده شده ، راهی جز پیوستن به پروسۀ صلح ندارند و جکومت افغانستان نیز از موقع به دست امده حد اعظم استفاده را نماید ، زیرا اکنون اکثریت قاطع کشورهای جهان از موقف حکومت افغانستان در قبال نحوۀ مبارزه با گروه های هراس افگن مانند طالبان به شدت حمایت می کنند و ممکن است این بار آقای متیس پیام آور صلح در کشور از سوی طالبان باشد زیرا گمان میرود امریکا از جزئیات چرایی و چگونگی خواست های شماری از رهبران طالبان و نیز توقعات آن ها از دولت افغانستان آگاه باشد.

با وجود آن که آقای متیس ظاهراً صلح در کوتاه مدت را با طالبان دشوار می داند مگر با آن هم نرمش در گفتار طالبان و پیشنهاد مذاکرات صلح از سوی این گروه به امریکا می تواند نکتۀ مثبت و قابل درنگ در مورد تسریع روند صلح و امیدواری در جهت دست یابی به این آرمان دیرینۀ شهروندان افغانستان تلقی گردد.

Share this page to Telegram

Comments