سفر حمد الله محب به مسکو / سید عبدالله پاچا

comments 0

0 Views

به نظر میرسد که نقش افغانستان در امر مبارزه با تروریسم در نیابت از جهان و بیشتاز شدن در تأمین امنیت منطقه به شکل روز افزون در حال گسترش است . سفر های مقامات امنیتی افغانستان به کشور های منطقه بخصوص کشور پاکستان و روسیه نشانه از تلاش های جدی حکومت افغانستان در روند صلح این کشور و مبارزه با تروریسم است.
مشاور امنیت داکتر محمد اشرف غنی هفته گذشته به پاکستان سفر داشت و آنجا با ریس ستاد مشترک پاکستان باجوا ملاقات نمود ، هدف از ملاقات دو طرف تسهیل روابط میان کابل اسلام آباد ، تسهیل در روند صلح و رفع چالش های اقتصادی و امنیتی میان این دو کشور گفته شد. اکنون هم سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به کشور روسیه حکایت از یک سلسله گفتگو ها میکند که میتواند در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم و تآمین امنیت منطقه موثر تمام شود.
امنیت منطقه از اولویت های فکری استراتیژیست نویس های سیاست خارجی بخصوص مشاوران امنیتی کشور های منطقه در یک دهه گذشته تبدیل شده است زیرا رشد تروریسم در منطقه ، تهدید های ناشی ازین پدیده و عواقب عدم توجه به این پدیده به مراتب از گذشته در حال گسترش و قابل توجه است.
افغانستان به عنوان کشوری که در چند دهه گذشته به گونه مستقیم قربانی این پدیده بوده است و اکنون هم به نیابت از جهان در حال مبارزه با این پدیده میباشد و از آنجا که ثبات سیاسی و پناه گاهای گروه های تروریستی در سرحدات جنوب و جنوب شرقی این کشور قرار دارد و همه روزه اتباع آن در سراسر این کشور یا از طرف گروه مخالفین حکومت ( طالبان ) یا هم اندیشه های شان مثل شبکه حقانی و داعش کشته میشوند بیشتر از همه کشور های منطقه نگران است . به همین دلیل سفر های ریس جمهوری و ریس اجراییه به کشور های منطقه و اشتراک در نشست های چند جانبه ، نشست های سازمان های منطقه ای حتی جهانی خالی از ذکر نام این پدیده و نگرانی او از گسترش این پدیده به کشور های منطقه و جهان نبوده است.
مسکو نیز از ناحیه رشد و گشترش گروه های افراطی و تروریستان جهانی از قبیل گروه داعش به سرحدات کشور های آسیایی میانه و در دراز مدت به خود روسیه نگران است و تلاش دارد تا با کشانیدن گروه طالبان به میز مذاکره از حجم این تهدید ها بکاهد به همین دلیل مسکو تا حال سه بار میزبان نشت گروه طالبان و نماینده گان شورای عالی صلح و سیاسیون افغانستان به گونه مستقیم و یا بطور ضمنی بوده است.
سفر حمد الله محب مشاور امنیت داکتر محمد اشرف غنی همچنان بخاطر نقش روسیه در روند صلح افغانستان و بیان تهدیدات ناشی از بدست گرفتن قدرت از سوی طالبان در افغانستان است . روسیه هرگز نخواسته است گروه طالبان در افغانستان صاحب قدرت بیشتر باشند به همین دلیل زمانی که گروه طالبان برسر قدرت بودند این کشور گروه طالبان را به رسمیت نشناخته و به همکاری های مالی و نظامی خود به ایتلاف شمال ادامه داد. اکنون هم رابطه های روسیه و گروه طالبان ناشی از ناچاری است زیرا حکومت افغانستان با رویکرد سیاست خارجی محدود و در تبانی با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ساحه حضور این کشور را در قضایای افغانستان مانع شد . به همین دلیل روسیه ناچار دست به گروه طالبان دراز نمود . در حالی که ایجاد رابطه با گروه طالبان برعکس دیدگاه های استراتیژیست های سیاست خارجی روسیه است . استراتیژیست های این کشور به خوبی میدانند که در طویل مدت رابطه با گروه طالبان نه تنها که به سود این کشور تمام نخواهد شد که جایگاه این کشور را در نظام بین الملل تقلیل خواهد داد.
روسیه همان گونه که در بالا ذکر به عمل آمد از چند ناحیه نگران است . رشد روز افزون نا امنی در افغانستان و منطقه ، رشد گروه داعش در آسیایی مرکزی و جنوبی و تقلیل یافتن جایگاه او در قضایای منطقه ای به همین دلیل به نظر میرسد روسیه از هیچ نوع همکاری در روند صلح افغانستان و مبارزه علیه تروریسم در منطقه و جهان دریغ نخواهد نمود.
حکومت افغانستان در صورت موافقت همکاری های دوجانبه با روسیه میتواند زمینه های خوب دریچه صلح را به روی مردم افغانسان باز نماید و این گونه به خواسته های مردم افغانستان لبیک بگوید.

Share this page to Telegram

Comments