سر نخ هایی از دست داشتن پاکستان در حمله بر انترکانتنینتال کابل

comments 0

0 Views

با آن که پاکستان از دیرگاه بدینسو طرف اصلی تمام حوادث اسف بار در افغانستان می باشد و همواره به نحوی در ویرانی های افغانستان نقش بازی کرده است اما در این اواخر بنا بر وارد آمدن فشارها از سوی جوامع بین المللی و به ویژه هشدار های اخیر دولت مردان امریکا گمانه ها بر این بود که احتمالاً حکومت پاکستان دست از تروریزم پروری برداشته و به خواست های جامعۀ جهانی ، ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان تن داده و زمینه صلح و ثبات پایدار را در منطقه فراهم سازد، به همین علت کارشناسان مسایل سیاسی حدس می زدند که پاکستان دیگر به حد کافی تنبیه گردیده و به دور از امکان نیست که روابط مخفیانه خویش را با تروریستان قطع و پناه گاه های امن آنان را در خاک خویش نابود سازد ، زیرا با وارد آمدن فشارها بر پاکستان حکومت این کشور یک سلسله اقدامات امیدوار کننده ، از جمله وضع تحریم بر فعالیت های حزب جماعت الدعوه مربوط حافظ سعید و راه اندازی عملیات ها در شماری از نقاط آن کشور را روی دست گرفت و گفته میشد که این کشور در راهکار خویش تغیرات آورده ممکن دیگر به صورت صادقانه با جامعۀ ملل در امر نابودی تروریزم همکاری نماید.

اما متأسفانه حملۀ مهاجمان انتحاری در شب شنبه بالای هوتل انتر کانتنیتال کابل یکبار دیگر نشان داد که پاکستان همچنان بالای مرکب جهالت خویش سوار است زیرا ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان اعلام کرده است که مهاجمان انتحاری از مواد منفجرۀ ساخت پاکستان در این حملات استفاده نموده اند.

ریاست امنیت ملی گفته است که مواد منفجره استفاده شده در حمله بالای انترکانتنیتال دارای مارک شرکتی بنام بیفو لمتد می باشد و شرکت مذکور در پایتخت کشور پاکستان ( اسلام آباد ) موقعیت دارد و این به وضاحت نشان دهندۀ آن است که پاکستان باز هم در سدد خاک پاشیدن به چشم دنیا ، حمایت و دخالت در امر ویرانی و دهشت افگنی در افغانستان و تجهیز  تروریزم می باشد.

پاکستان در واقع می خواست با اقدامات نمادینی که در کار مبارزه با تروریزم برای جهانیان نشان داد توجه جوامع بین المللی را به این موضع جلب کند که دیگر این کشور متعهد به نابودی هراس افگنان می باشد اما در خفأ همچنان در تبانی با طالبان و شبکۀ حقانی امکانات را غرض هجوم بر انترکانتنینتال فراهم نمود تا باشد با هدف قرار دادن شهروندان خارجی در افغانستان از یکسو دولت افغانستان را در انظار جامعه جهانی ضعیف جلوه دهد و از جانب دیگر وانمود سازد که تروریستان بدون همکاری کشور پاکستان قادر اند تا حملات شان را بالای اماکن عامه در افغانستان راه اندازی کنند اما نا هوشیاری اجیران پاکستانی که به فرمایش باداران خویش دست به قتل و کشتار افراد ملکی میزنند یک بار دیگر پرده از راز های مغرضانه کشور پاکستان برداشت و مواد منفجره ساخت آن کشور از محل رویداد حمله بدست آمد.

حکومت افغانستان با استفاده از جو به وجود آمده علیه پاکستان مدارکی را که از دست داشتن پاکستان در این حمله بدست آورده است از طریق وزارت خارجۀ کشور در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد بگذارد تا چهرۀ واقعی پاکستان برای همه جهانیان هویدا گردد.

همچنین ایجاب می کند تا جوامع بین المللی و کشورهایی که در راستای مبارزه با هراس افگنی تلاش می کنند فشارهای خویش را بالای پاکستان بیشتر از پیش وارد و اقدامات عملی را در رابطه به فعالیت های این کشور روی دست گیرند و از جانب دیگر ایالات متحده امریکا نیز کمک هایش را به این کشور قطع و عملیات های هوایی مستقلانۀ خویش را غرض سرکوب تروریستان در خاک پاکستان روی دست گیرد زیرا این تنها مؤثر ترین گزینه ایست که می تواند کشور پاکستان را وادار به همکاری صادقانه با جامعۀ جهانی در مبارزه با تروریزم نماید.

نگارنده : سید جمال اخگر

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *