سرک بگرامی افتتاح گردید

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان یک سرک درشهر کابل را افتتاح نمود
این سرک که حدودا نیم کیلومتر طول و ۴۰ متر بردارد احمدشاه بابا مینه را با کابل وصل میکند
این سرک قبلا اعمار گردیده بود اما بخاطرنداشتن معیار ها تخریب گردید اکنون دوباره بصورت اساسی اعمار گردید
مردم منطقه ازاعمار این سرک ابراز خورسندی نمودند ومیخواهند باقی مانده سرک هم همینطور معیار یاعمار گردد
این سرک نه تنها مناطق قلعه احمد خان ولسوالی بگرامی را با احمد شاه بابامینه بلکه ناحیه دوازدهم را با ولسوالی خاک جبار وولایات شرقی وصل میکند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments