سربازان که دراسارت طالبان درآمده بودند دوباره رها شدند

comments 0

126 Views

هندوکش – بدخشان : شماری از سربازان که در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان از سوی طالبان گروگان گرفته شده بودند، دیروز به وساطت بزرگان قوم رها شدند.
جنگجویان طالبان با حمله بر این مأموریت به کمک نفر ارتباطی خود همه سربازان را با تجهیزات و مهمات شان با خود بردند.
جاوید بدخشی سخنگوی قوماندانی امنیه بدخشان گفت که این سربازان رها شده و اکنون در ولسوالی ارغنج خواه حضور دارند.
سه ولسوالی بدحشان در حال حاضر در تسلط طالبان قرار دارند و جنگجویان طالبان در چند ولسوالی دیگر حضور فعال دارند.
نجیبه سروری

Share this page to Telegram

Comments