ستایش نبشته های طالبان توسط کارمندان آی اس آی

comments 0

7 Views

هندوکش _ ورزش: در خبر نشر شده از صفحه فسبوکی خیاط شعوری آمده است که، ذبیح الله مجاهد در صفحه تویتر خود مسوولیت حمله بالای کاروان سربازان گم نام در ولایت بغلان را بعهده گرفته است که در نتیجه منجر به قتل سرگروپ آنانان شدند.
منبع می افزاید؛ از خانه دور در ماه روزه در راستای خدمت به وطن شهید شد، اما این شهادت برایم عادی بود. بخاطریکه سربازان اردوی ملی از خانه دور و در هر گوشه و کنار این وطن در راستای خدمت به وطن از سوی طالبان هر به شهادت میرسند.
اما تویت ذبیح الله مجاهد را دیدم که در بدل 180 دالر درطی بیست چهار ساعت عف میزد یک درد آمد که، برادر در کشتن برادر، مسلمان در کشتن مسلمان و افغان در کشتن افغان اظهار خوشحالی می کند. اما وقتی به تویتر که سر زدم، ای کاش که هیچ به تویتر سر نمیزدم که چشمم به یک تبصیره یک پاکستانی برخورد که داخل تبصیره اش شدم که به افتخار الحمدالله نوشته کرده بود و برای ذبیح الله مجاهد به قسم تفحه دو دانه قلب تقدیم نموده بود.
منبع می افزاید: در جستجوی آن پنجابی شدم و بعد از مدت سه روز تحقیق دریافتم، که آصف نواز کارمند ریاست دوازدهم آی اس آی و بخش استقامتی افغانستان است که بعد از هر افطاری بزرگان طالبان را در کویته پاکستان غرض آیسکریم خوری به چکر میبرد.
شعوری خیاط ادعا می کند، کرنیل بیلال یک پنجابی است که مسوول ریاست دوازدهم پاکستان بوده، به شمول ملا هیبت الله تمام سران طالبان به دفترش میرود و پیسه های اوپراتیفی بدست می آورد.
این در حال است که قبل از این مسوولین حکومتی همچو سند های را نیز ارایه کرده بودند. که نشان دهنده مداخلات واضح پاکستان در امورات داخلی افغانستان می باشند.
بیاد باید داشت که حکومت افغانستان همیشه پاکستان را به این متهم می سازند که طالبان را حمایت مالی وتسحلیاتی می کنند و همچنان در داخل پاکستان برایشان مخفی گاه ها مساعد میسازند.
فراموش نباید کرد که چندی قبل در ولایت غزنی در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان ضمن کشته شدن طالبان افغانی یکتعداد افسران و اتباع پاکستان نیز کشته شده اند که شواهد تابعیت آنها در شبکه های اجتماعی دست به دست نیز گردیده است.
دادان وزیري

Share this page to Telegram

Comments