ستایش اتحادیه اروپا از کمک های هند در افغانستان

comments 0

0 Views

هندوکش- هند: اتحادیه اروپا طی یک نشست بخاطر راه حل جنگ افغانستان از عملکرد هند در بخش های باز سازی افغانستان ستایش نمودند.
به اساس گزارش خبرگزاری ای این آی هند: اتحادیه اروپا در گزارش شان تحریر داشته اند که هند بزرگترین کمک کننده افغانستان در منطقه میباشد و بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 میلادی، این کشور سه میلیارد دالر به افغانستان کمک نموده است.
پرداخت بودیجه اعمار بیشتر از دو صد مکتب، فراهم کردن بورسیه های تحصیلی برای بیشتر از ده هزار تن، ساخت چهار هزار کیلو متر سرک، اعمار بند سلما و ساخت تعمیر پارلمان جدید افغانستان از جمله کار های اند که در گزارش اتحادیه اروپا درج شده است.
اتحادیه اروپا بدین باور است که استفاده قدرت نرم هند در افغانستان، که از چندین دهه جنگ در آن جریان دارد، میتواند برای آوردن ثبات و امنیت مفید واقع شود.
در نهایت اتحادیه اروپا در این نشست شان از هند بخاطر عملکرد هایش در بخش های بازسازی و کمک های نظامی به افغانستان استقبال نموده و هند را تشویق نمودند تا در پهلوی نیروهای ناتو و حمایت قاطع نیروهای افغان را همکاری بیشتر نماید.
عزت الله تبیان

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *