سازمان ملل متحد خواهان تداوم همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر است

comments 0

2 Views

هندوکش –کابل :یوناما با نشر اعلامیه‌ی گفته است که ملل متحد خواهان تداوم همکاری نزدیک با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد.

در خبرنامه‌ی که از سوی یوناما منتشر شده آمده است که انتصاب کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و معرفی شهرزاد اکبر به عنوان رئیس این کمیسیون و با توجه به نقش مهم این کمیسیون در حفظ حقوق بشر به ویژه در زمینه گفتگوهای جاری صلح، ملل متحد خواهان تداوم همکاری نزدیک با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد.

یوناما از کارکرد سیماسمر رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر ستایش نموده گفته است:

ملل متحد از داکتر سیما سمر که از سال ۲۰۰۲ تاکنون این کمیسیون را رهبری نموده و دوره کاری اش به پایان رسیده، قدردانی می نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت نظارت وی در دادخواهی برای ترویج احترام به حقوق بشر و ارزش های بنیادی به شمول حق زندگی، حق انتخاب نمایندگان سیاسی، حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و فضاء برای کار فعالین جامعه و همچنان نیاز به مبارزه با معافیت از مجازات دخیل گردید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش مهمی را در تغییر نگرش و رشد بیشتر انکشافات در عرصه قانون گزاری و تهیه پالیسی ها ایفا نموده که باعث افزایش احترام به حقوق بشری همه افغان ها گردیده است.

در خبرنامه همچنان آمده است که ملل متحد از سوی شورای امنیت این سازمان ماموریت دارد تا به تقویت حقوق بشر و حمایت از نهاد ملی حقوق بشری کامال مستقل برای حفظ آزادی های اساسی در افغانستان بپردازد. با افزایش تالش های صلح، ضروری است تا از حقوق بشری همه افغان ها به شمول زنان و دختران حفاظت و نگهداری شود.

این در حال است که شام روز چهار شنبه ۸ تن به عنوان کمیشینران جدید در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌شمول رییس آن کمیسیون از سوی رییس جمهور انتصاب گردیدند که از آن جمع شهرزاداکبر معاون پیشین شورای امنیت به عنوان رییس این کمیسیون گماشته شد.

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments