سازمان ملل از حکومت وطالبان میخواهد تا اتش بس کنند

comments 0

124 Views

هندوکش – کابل : دفتر سیاسی سازمان ملل یا یوناما میگوید دروازه های این سازمان برای مذاکرات صلح بروی شان باز است
یوناما پس ازانکه کاروان صلح خواهان هلمند درمقابل دروازه این نهاد خیمه تحصن برپا کردند ازین حرکت شان ابراز حمایت کرد
بسم الله وطندوست سخنگوی این کاروان به رسانه ها گفته است که انها درمقابل دفتر یوناما برای سه روز تحصن میکنند
بسم الله وطندوست میگوید بعد از اتمام سه روز تحصن شان را در مقابل در وازه های سفارت امریکا ، ایران ، پاکستان وهند اغاز میکنند
این گروه صلح خواهان میگویند تازمانی به مبارزه خود ادامه میدهند تا صلح واقعا تامین نگردد.
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments