زندانیان رها شده از بگرام از میدان های جنگ بازداشت شدند

comments 0

3231 Views

هندوکش- کابل: زندانیان گروه طالبان که روز دوم عید سعید فطر از زندان بگرام رها گردیده بودند، بار دیگر از میدان جنگ بازداشت شدند .
این زندانی رها شده طالبان برعلاوه تعهد و اطمینان که به دولت سپرده بودند بار دیگر به میدان های نبرد برگشته و در صفوف جنگ همراه با چند تن از همکارانش توسط نیروهای امنیتی ودفاعی افغان بازداشت شده اند.
قبل از این حکومت در واکنش به رهایی زندانیان طالبان از بند حکومت گفت بود، که طالبان برای رهایی بغضی از زندانیان شان به دولت کدام اسناد تضمینی سپرده نمی توانند که زندانیان رها شده بار دیگر به میدان جنگ بر نمی گردند.
ناظرین مسایل سیاسی به این عقیده ونظر هستند، که بازداشت زندانی رها شده از میدان جنگ دو قضیه را روشن میسازد. اول اینکه، طالبان بالای جنگجویان خود کنترول ندارد و موضوع دوهم رهائی زندانیان آنان به امید رسیدن به صلح یک بهانه ئی بیش نبوده بلکه جهت تقویه جبهات جنگی توسط باداران شان به این کار تن میدهند که برای رسیدن به صلح صادق ووفادار نیستند.
طالبان تاهنوز در این مورد چیزی نگفته اند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments