زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردید

comments 0

14 Views

هندوکش – کابل : در کمیسیون انتخابات درمورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحث صورت گرفته است
گزارش های نخستین میرساند که کمیسیون انتخابات را در ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار گردد ولیکن هنوز هم بالای این تاریخ مخالفت ها موجود است
منابع در کمیسیون انتخابات میگویند انتخابات بتاریخ ۳۱ حمل بخاطری نمیتواند برگزار شود که بعد از انتخابات پارلمانی زمان اندک باقی میماند
قرار است بعد از بحث ها بروز چهارشنبه کمیسیون انتخابات زمان انتخابات را اعلان کند
کمیسیون انتخابات برای تعیین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نهاد های مدنی وبنیاد های انتخاباتی صحبت نموده ورایزنی ها ادامه دارد
اسپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments