رییس جمهور پیرامون انتخابات مشوره میکند

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : رییس جمهور غنی پیرامون برگزاری انتخابات پارلمانی با سران احزاب سیاسی دیدار نمود
ناوقت شام گذشته رییس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری با نمایندگان احزاب در مورد انتخابات وطرح های انها گفتگو نمود
بعد از صحبت های همه جانبه درین نشست فیصله به عمل امد که یک کمیته مشترک حکومت واحزاب سیاسی ایجاد گردیده تاکه با درنظرداشت وقت وزمان برگزاری انتخابات طرح های خود را پیش کنند
رییس جمهور شایعات را که گویا انتخابات پارلمانی به تعویق میافتد رد نموده وهدایت داد موانع فرا راه این پروسه از میان برداشته شود
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments