رییس جمهور : نگرانی ها درمورد انتخابات بی مورد است

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : رییس جمهور غنی درکنفرانس خشونت علیه زنان صحبت میکرد گفت ، انتخابات دروقت معین ان برگزارمیگردد
رییس جمهور غنی نگرانی های را که درمورد انتخابات وجود دارد بیجای خواند وگفت درصورت تاخیردرانتخابات پارلمانی انتخابات ریاست جمهوری نیزبه تعویق خواهد افتاد
وی اطمینان میدهد که بعد ازبرگزاری انتخابات پارلمانی امادگی برای انتخابات ریاست جمهوری گرفته میشود وبعد ازتکمیل مدت ریاست جمهوری یکروز هم به ارگ نخواهد نشست
برای انتخابات پارلمانی هشتم میزان تعیین گردیده است ودرسال اینده ۱۳۹۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار میگردد
رییس جمهور هشدار داده است که هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا درانتخابات دست کاری کند
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments