رییس جمهور در مورد اداره اترا معلومات خواست

comments 0

464 Views

هندوکش – کابل : رییس جمهور غنی هدایت داده است تا ضعف های اداره اترا ومحدودیت های این اداره بررسی گردد
روز گذشته اشرف غنی در نشست ۵ ساله پلان اترا گفت باید خدمات مخابراتی با تکنولوژی معاصر مجهز گردد
اقای غنی میگوید باید سیستم ها از نظرتخنیکی نو سازی گردد وباید اداره اترا در بخش تکنولوژی کارهای اساسی انجام هد
غنی هدایت داده تا در تطبیق طرزاالعمل باید وزارت های مالیه ومخابرات باهم مشترک کار کنند
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments