رییس جمهور با دوستم دیدار میکند

comments 0

1319 Views

هندوکش – کابل : قرار است محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور با جنرال دوستم معاون خود دیدار کند
گفته میشود درین دیدار روی موضوعات چون بازداشت فیصاری وازاد شدن وی صحبت کند
به اساس معلومات ها قیصاری از بند امنیت ملی ازاد شده ودریک مهمان خانه درششدرک کابل نگهداری میشود
دوستم درهنگام برگشت به کابل گفت اگر قیصاری ازاد نشود دوباره به ترکیه برمیگردد
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments