ریکارد شکنی لیگ های برتر انگلیس

comments 0

1 Views

هندوکش – لندن : ورزشگاه های لیگ برتر انگلستان جهت درآمد از طرفداران مالی روی پیراهن شان ریکارد جدید را بنام خود ثبت نموده اند. رقمی بالغ بر 313.6 میلیون پوند از حامیان مالی روی پیراهن خود درسال جاری دریافت دشته اند
واین ارقام درآمد مالی تیم های لیگ برتر انگلیس نسبت به سال های گذشته رشد 31.8 میلیون پوندی درآمد مالی از حامیان پیراهن شان، که افزایش سه برابر را نسبت به سالهای 2010 و 2011 نشان میدهد داشتند. در آن سالها 100.45 میلیون پوند از این راه کسب درآمد نموده بودند.
آرش احساس

Share this page to Telegram

Comments