ریس جمهور : درچوکات قانون اصلاحات بوجود میاوریم

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : ریس جمهور غنی گفت وقت ان رسیده است تا بدون دیدن به طرف چپ وراست در چوکات قانون به پیش میرویم
ریس جمهور اطمینان داد در کشور هایکه اصل اصلاحات موجود نباشد درانجا حکومت ها کامیاب شده نمیتوانند وپیشرفت نیز ناممکن میباشد
ریس جمهور دریک برنامه وزارت صحت عامه ابراز نگرانی نموده که به سبب خدمات نادرست صحی هموطنان ما به کشورهای خارج غرض تداوی میروند ودرین بخش کار صورت میگیرد تا بیمارستان ها و طبابت مسلکی شود
ریس جمهور با ابراز تشکر از داکتران که دروقت حادثات برای مجروحین خون مهیا میسازند خواست تا به مسلک خود وفادار باقی بمانند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *