ریس جمهورغنی با هییت پاکستانی به صراحت صحبت نموده است

comments 0

27 Views

هندوکش – کابل : کابل واسلام اباد بالای طرح پیشنهادی صلح دولت افغانستان به طالبان صبحت های همه جانبه را اغازنموده است
ریس جمهور غنی ونماینده شورای امنیت ملی پاکستان در دیداری درارگ ریاست جمهوری درمورد اتصال منطقوی وهمکاری های منطقوی صحبت نمودند ودرضمن صحبت ها در مورد جرایم اقتصادی وشبکه های تروریستی وطرق مبارزه با انها نیزبحث نمودند
ریس جمهور غنی برای گفتگو ها بین الدولتین از نخست وزیرپاکستان دعوت نموده است تا به کابل سفری داشته باشد
ریس جمهور غنی صریحا با هییت پاکستانی گفت برای همسایگی خوب به مبارزه عملی پاکستان با تروریستان نیاز است
ریس شورای امنیت پاکستان ناصرجنجوعه با حنیف اتمر ریس شورای امنیت ملی افغانستان نیز دیدارنمموده وبرسرهمکاری های دوکشور ومبارزه با تروریزم نیز صحبت نمودند
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments