رولان کوبیا جدیداً به صفت نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان معرفی گردید

comments 0

0 Views

هندوکش : اتحادیه اروپا رولان کوبیا را به صفت نماینده ویژه در امور افغانستان برگزیده است.
در خبرنامه دفتر رسانه های اتحادیه اروپا آمده است که :«مقامات بلند پایه در بخش اداری و دیپلوماسی اتحادیه اروپا آقای رولان کوبیا را به صفت نماینده ویژه در امور افغانستان برگزیده است».
نامبرده که در حال حاضر به کشور میانمار اجرای وظیفه می کند و وظیفه وی تأمین صلح دراز مدت در منطقه و زمینه سازی حمایت اتحادیه اروپا از آن می باشد.
گمان میرود که نامبرده به تاریخ اول دسامبر سال جاری وظیفه جدید خویش را آغاز کند.
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *