روسیه به کشور های عضو ناتو هشدار داد

comments 0

0 Views

هندوکش- روسیه: روسیه مدعی شده است که کشورهای عضو ناتو بدون همکاری این کشور با داعش مبارزه کرده نمی توانند.
الکساندر گرشکو نمایندۀ دایمی روسیه در ناتو گفت:«ائتلاف ناتو با سایر کشورها در امر مبارزه با داعش بدون در نظر داشت جایگاه روسیه در این راستا می تواند در روابط روسیه با ناتو چالش هایی را به همراه داشته باشد».
نامبرده افزود: ناتو قادر نیست تا بدون مشارکت فعال روسیه در امر مبارزه با داعش مؤفق شود و نباید ناتو جلو گسترش روابط اعضای این پیمان را با روسیه بگیرد.
وی همچنان به نقش روسیه در کار مبارزه با داعش تأکید نموده و از تصامیم اعضای سازمان ناتو و مستقر شدن عساکر امریکایی در عراق و سوریه به تندی انتقاد کرده است.

وحید امان

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *