روابط مخفیانه پاکستان با اسرائیل

comments 0

0 Views

دولت پاکستان با رژیم صهیونیستی اسرائیل از مدت زمانی بدینسو رابطه مخفیانه ئی دیپلوماتیک رابه شکل ماهرانه وبدور از اذهان رسانه های همگانی جهت نیل به اهداف شوم شان در امرآموزش،تمویل وتجهیزتروریزم در سطح منطقه وبین المللی داشته اند وبه تمام جوامع بشریت واضح وروشن ثابت گردیده که رژیم اسرائیل از گذشته های دور ودر همکاری غرب در صدد آنست تا مسلمانان را بصفت تروریزم در جهان معرفی وبه انزوابکشاند تا از آنطریق بتوانند آتش خشم دیرینه وحس انتقام گیری که از مسلمانان الخصوص مردم مظلوم فلسطین نسبت به خود رافروکش کند، روی این ملحوظ بهترین گزینه دولت ناکارا،جا طلب وامتیاز گیر پاکستان را انتخاب نموده است چون میتوانند برنامه های اسلام ستیزانه یهود که دشمن دیرینه مسلمانان در ادوار تاریخ شناخته شده اند به بهترین وجه از طرف پاکستان بنام کشور اسلامی عملی نمایند و دولت پاکستان غرض بدست آوردن امتیاز برنامه های یهود را در جهت منافع خویش در منطقه و باجکیری از امریکا ، انگلیس و عربستان باآموزش وپرورش گروه های تروریستی درخاک خویش وارسال آنها به سایر کشور های دنیا جامعه عمل میپوشانند که ازین ناحیه ماافغانان درطول سه ده گذشته بیشترین خصارات مالی وجانی را متقبل شدیم باآنهم هیچ گاهی دولت پاکستان با بیشرمی های که دارد در امر ترویج افراطیت وتروریزم سخن برزبان نمیاورد وخود به دیده درائی وچشم سفیدی زده وهیچ گاهی ازعملکردش پشیمان نیست باوجودیکه خود میداند که بخشی از مدارس دینی شان مراکزآموزش وپرورش تروریزم است چون از این ناحیه منافع مالی وهسته ئی دریافت میکند، روی این ملحوظ که چندی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در باره به رسمیت شناختن(اورشیلم) به عنوان پایتخت اسرائیل را مغرضانه وغیر مسولانه نامید، با واکنش کشورهای اسلامی وغیر مسلمین حتی جامعه اروپا ،دبیر کل ناتوو دولت جمهوری اسلامی افغانستان …در سطح جهان با تظاهرات ملیونی وگردهمائی های علما ،روحانیون وعامه ملت مسلمه جهان اسلام مواجه گردیده وضمناً اکثر کشور های اسلامی روابط دیپلوماتیک شانرا با رژیم صهیونیستی اسرائیل به حالت تعلیق درآودند اما دولت پاکستان به شکل سمبولیکی وتدابیری این عمل ظالمانه غرب رانکوهش کرد که ای عمل خود نمایانگر روابط مخفی شانرا ثابت میسازد، هکذا خورشید محمود قصوری وزیرخارجه اسبق کشور پاکستان به نقل از یک روزنامه پاکستانی که از طریق تلویزیون جیونیوزمطلبی را تحت نام پرده از رازمخفیانه پاکستان با رژیم اسرائیل برداشت بنشر سپرده که در آن به شرح ذیل بازتاب یافته در دوره پرویز مشرف پاکستان با اسرائیل روابط مخفیانه داشت وامکان دارد هنوز این روابط ادامه داشته باشد، پاکستان قصد داشت با امریکا توافقنامه هسته ئی به امضا برساند اما لابی صهیونست در امریکا با آن مخالفت میکرد به همین علت من مجبور شدم برای جلب حمایت اسرائیل به (تل آویو) سفر کنم ودولت ترکیه واسطه این سفرشد او در ادامه میفزاید تصمیم سفر به اسرائیل طی اجلاس بلندپایه ئی به ریاست پرویز مشرف صورت گرفت در این سفر اسرائیل به ما قول داد که تکنالوژی هسته ئی وتمام مزایای هسته ئی رادر اختیار پاکستان قراردهد، در زمینه تحلیل وبرداشت دولت مردان وکارشناسان در امور سیاسی ونظامی در سطح منطقه وبین المللی به این باور اند که دولت پاکستان در امرترویج افراطیت وتروریزم در جهان بدستور بادارش (اسرائیل) مبادرت میورزد وبیشترین آسیب را از این ناحیه دولت ومردم افغانستان دیده است
نگارنده : محمد توفیق عظیمی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *