روابط روسیه با طالبان و عواقب بد آن برای این کشور// توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

در یک سال گذشته به نظر میرسد که رابطه جمهوری فدراتیف روسیه با گروه مسلح طالبان به درجه حرارت بالای رسیده باشد جمهوری روسیه در اوایل از هر گونه ارتباط با گروه طالبان انکار می ورزید اما بعداً آشکارا در صفوف طالبان سرو صورت روس ها پدید آمد. روسیه بعداً به صراحت از رابطه میان این کشور با گروه طالبان اطمینان داد. حضور دو بار نماینده گان طالبان در مسکو نشانه از این نکته بود که روسیه از قبل با این گروه رابطه گرم دارد وآنچه حکومت افغانستان از آن نگران بود و بار ها از آن به روسیه اعتراض نموده بود ادعای محض نبود. در حال حاضر روسیه امکانات قابل توجهی از نرم افزاری گرفته تا سخت افرازی ، مانند اسلحه و مهمات جنگی و مشاوران نظامی در اختیار طالبان قرار میدهد. از آخرین مصاحبه ضمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان با یک شبکه ترکی که به صورت ترجمه از تلویزون طلوع نیوز به نشر رسید ف چنین به نظر میرسد که این کشور بستر گرم و تابستانی در هوای سرد زمستانی برای این گروه فراهم کرده است و از گروه طالبان بهره می جوید اما در این کام جوی سیاسی قبل از هر چیزی باید نگاهی درازمدت وجود دارد که روسیه آنرا فراموش نموده است. در این شکی نیست که تا حال روسیه از گروه طالبان بهره جویی زیاد نموده و توانسته بواسطه این گروه در تعاملات منطقه و به خصوص قضایای سیاسی افغانستان خود را برجسته نماید اما این بهره جویی روی دیگر هم دارد که میتواند روسیه را در دراز مدت به مشکل جدی مواجه کند و آن این که طالبان به عنوان یک گروه دهشت افگن با سرو سیمای بنیاد گرایی و ایدیولوژیک به هیچ وجه قابل باور نیستند. زیرا طالبان جنگ خود را بر اساس الهیات دینی آغاز کرده اند و حتی که در قالب یک حکومت بار دیگر قرار بگیرند که نمی گیرند باز هم از این مسیر منحرف نخواهند شد و مسیر خود را به آسیای میانه ادامه خواهند داد تا به آنجا که جمهوری روسیه نیز از آن متضرر شود. زیرا همکاری این گروه با شبکه القاعده به منظور حمله با برج های تجارت جهانی این مدعا را ثابت ساخته است .از همین رو هر نوع حمایت و در هر شکلی که از طالبان صورت بگیرد ،در واقع حمایت از ترویج و تکثیر الهیاتی دینی طالبان است که به طالبان قوت و قدرت جنگیدن و ویران گری را می بخشد و فرایند دوام آن به عنوان یک جریان دهشت اگر تضمین کننده بی ثباتی منطقه است. بناءً هر گاه از دید الهیات دینی و یا ایدیولوژیک به حمایت روسیه از گروه طالبان نگریسته شود در واقع حمایت روسیه به مثابه حمایت از یک پارادایم است که تمام گروه های تروریستی از طالبان گرفته تا القاعده ، داعش ، بوکوحرام ،حزب التحریر، سمازمان های اسلام گرای آسیای میانه از آن الهام گرفته اند که همه روزه این گروه ها از آن تغذیه میکنند. روسیه ظاهراً میخواهد به رقیب خود ایالات متحده امریکا بفهماند که در بازی های منطقه ای و فرا منطقه ای جایگاه او را به رسمیت بشناسد اما روش که جمهوری روسیه آنرا پیشه کرده است برای او درد سر ساز است. یعنی این که جمهوری روسیه در پیرامون خود با واقعیت های مواجه است که هر گاه ماهیت آن از نظر دور نگه داشته شود ، ( حمایت از الهیات طالب ساز ) در دراز مدت استعداد خفته این الهیات را در درون مزر های روسیه بیدار خواهد کرد. بناءً حمایت روسیه با وجود تمامی تلاش های این کشور در فرجام این کشور را به بتلاق مصیبت بنیاد گرایی خواهد کشانید اما حمایت روسیه از روند که این جریان را سرکوب نماید بدون شک که سبب استقرار صلح و ثبات در افغانستان و منطقه و به روسیه و متحدان او خواهد شد.

Share this page to Telegram

Comments