رقابت دختران در اشتراک بایسکیل رانی با پسران در ولایت دایکندی

comments 0

0 Views

مقام ها در ولایت دایکندی میگوید، هدف از اشتراک دختران در رقابت های بایسکیل رانی در ولایت دایکندی بخاطر رسیدن به صلح و پشتیبانی از نقش زنان و دختران در ورزش است. و این رقابت ها بین دو تیم از دختران وپسران از طرف ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت دایکندی به همکاری ریاست حمایت های مردمی اداره مستقل ارگان های محل راه اندازی شده بود که برای برنده گان این رقابت ها اهدای مدال طلا، نقره جایزه نقدی تقدیرشدند.
محمد حسین سیرت، ریس اطلاعات فرهنگ ولایت دایکندی طی صحبت های خویش هدف از این رقابت ها را نهادینه ساختن فرهنگ ورزش در جامعه سنتی افغانستان به ویژه برای زنان است. و همچنان ابراز داشتند :که چالش های زیادی سنتی جامعه سد راه ورزش دختران در این ولایت وجود دارد.
یکتن از اشتراک کننده گان دختران بنام رحیمه خاوری گفت: که مشکلات عمده فراه راه ورزش دختران را دید سنتی جامعه، نبود امکانات ونبود حمات کننده در بخش ورزش عنوان نمود. در این رقابت ها ده دختر و ده پسر اشتراک نموده بودند. که حیبات الله از تیم پسران وزاهده از تیم دختران توانستند مقام نخست این رقابت را از آن خود نمایند.
ارش احساس

Share this page to Telegram

Comments