رسانه های اجیر را بشناسید!

comments 0

0 Views

در شرایطی که کشور عزیز ما افغانستان با چالش های گوناگون ( جنگ ، ناامنی ، فقر ، بیکاری ، فساد و ..)  دست و پنجه نرم می کند متأسفانه از سوی شماری از رسانه ها شاهد رویداد مواردی هستیم که مرا واداشت تا چیز هایی در این زمینه بنگارم.

رسانه ها در شرایط امروزی به عنوان یکی از تأثیر گذارترین ارگان عرض اندام نموده و می تواند مسیر کشور ها و حتا جهان را به جانب دلخواه خویش سوق دهند.

یعنی به هر اندازه در عرصه های رسانه ای یک جناح و یا یک کشور حضور فعال و پر رنگ داشته باشد به همان اندازه می تواند در گسترش سیاست های خویش و اعمال آن موفق عمل نماید ، طوری که کشورهای مطرح جهان امروز دارای بزرگترین پایگاه های خبر رسانی اند و از همین لحاظ حرف اول را در جهان می زنند.

اما در افغانستان و به دنبال فروپاشی رژیم مستبد طالبان بازار رسانه ها در این کشور گرم و گرمتر گردید و حکومت های افغانستان نیز یکی پی دیگری به آزادی بیان را ارج قایل گردیده و از گسترش رسانه ها استقبال و سهولت هایی را نیز به آنان فراهم کردند.

من به عنوان یک شهروند تحصیل کرده افغانستان از این اقدامات دولت افغانستان به گرمی استقبال می کنم اما ایجاب می نماید در کنار این که برای رسانه های واقعی و بیطرف زمینه رشد و گسترش فعالیت ها را مهیا ساخته است بهتر خواهد بود تا رسانه های معامله گر و اجیر که بیشتر از بیرون مرزهای افغانستان آب میخورند را نیز تفکیک نماید زیرا هستند رسانه هایی که با استفاده از آزادی بیان زمینه ساز چالش های بزرگی در مقابل تأمین ثبات و امنیت کشور گردیده اند.

امروزه با استفاده از فضای بازی که برای رسانه های صوتی ، تصویری ، چاپی ، انترنتی و شبکه های اجتماعی در کشور استفاده های بزرگ ابزاری صورت می گیرد طوری که همه در جریان هستیم گاهی از کاه کوهی و بر عکس آن را می سازند.

ایجاب می نماید تا نهاد های کشفی و استخباراتی کشور از عملکرد این گونه رسانه ها نظارت جدی به عمل آورده و در مواردی که خطرات را متوجه امنیت ملی کشور می سازند از گرداننده گان آنها بازپرس به عمل آید.

بارها دیده شده که شماری از رسانه های کشور در عوض عرضه اطلاعات دقیق و بیطرف که مسئولیت وظیفوی و کاری آنها می باشد ، از یک جناح خاص جانب داری نموده و حتا در مواردی آگانه و یا نا آگانه به نفع مخالفین دولت کمپاین نموده اند.

گاهی دیده می شود که رسانه ها دولت را تقویت و بزرگ نمایی می نمایند اما در اکثر موارد رسانه مخالفین حکومت را طوری وانمود می سازند که حاکمان بی چون و چرای این سرزمین همین مخالفین دولت می باشند بناءً ایجاب می کند تا از یکسو حکومت متوجه این گونه رفتار های غیر حرفوی رسانه های اجیر باشند و از سوی دیگر شهروندان آگاه کشور نیز تفکیک خوب و بد را نموده و دنباله رو افواهات جانب دارانه رسانه های اجیر نباشند.

بانو حسینی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *