رخشانه شهبانوی موسیقی

comments 0

0 Views

یکی از پیشگامان زن در موسیقی افغانستان خانم رخشانه است ، در زمانی که ایشان درین راه گام نهادند و راه را برای سایر زنان آواز خوان باز کردند ، زمانه دشواری بود و هر کس نمی توانست بدون دادن قربانی این پیشگامی را عهده دار شود .

این شهبانوی موسیقی کشور در آغاز کار ، مشکلات زیادی را متقبل شدند و رنج های فراوانی بردند ، تا این کاروان راه افتاد و را به منزل مقصود نهاد این خانم هنرمند و شایسته که نامش به زودی بر سر زبانها افتاد و به زود ترین فرصت محبوبیت خاصی بدست آورد ، از پیشکسوتان موسیقی اصیل افغانستان می باشد و خدمات برجسته یی به موسیقی انجام داده است . از آهنگهای این هنرمند بوی اصالت و وطنیت و افغانیت می آید. رخشانه از هنرمندانی است که سرمشق سایر زنان هنرمند امروزین واقع گردید و از بنیان گذاران موسیقی توسط زنان به شمار می رود اما رخشانه پس از کودتای ثور ١٣۵۷ خ از موسیقی فاصله گرفت و در گوشه عزلت قرار گرفت او از زمان طفولیتش در منطقه کوهدامن شمالی ، در باغ بزرگ پدرش زندگی می کرد دوره کودکی اش را درین باغ و از آب و هوای آن سرزمین همیشه بهار و خرم استفاده نموده و درانجا جوان شد . در ایام کودکی و نوباوه گی با دختران همسن و سالش که در روز های عید و نوروز و سایر روز های خوشی دایره ( دف ) می نواختند، او هم مانند ایشان و یکجا با آنها می نواخت و آهنگهای محلی را می خواند

ازین خانم آهنگ دیگری با مطلع : ای پادشه خوبان ، داد از غم تنهایی “ نیز از رادیو نشر شد . این خانم اولین خانمی بود که در رادیو آواز خواند . بعد از ایشان خانم دیگری به اسم “ شریفه ژاله “ آواز خواند و بعداً خانم آزاده ، خانم پروین و خانم ناهید ، آهنگ هایی را اجرا کردند . آهنگ دختر گلفروش “ خانم پروین خیلی ها هنگامه بر پا کرد و شهرت فوق العاده یافت که تا امروز شنونده دارد . تصنیف این آهنگ را شاعری به نام “ خلیلی “ سروده بود . البته با استاد خلیل الله خلیلی شاعر بزرگ ما مغالطه نشود .

اولین بار به اسم فروزان ، آهنگ “ ای دلستانم “ را ثبت کرد و بعدا آهنگ “ به داغ نامرادی پیکرم سوخت “ را سرود . درین وقت کسی پیدا شد و ادعا کرد که فروزان نامی است که متعلق به خانواده او می باشد . او مجبور شدم نام هنری اش را تغییر بدهد و آقای بینوا که دران وقت رئیس رادیو بود ، اسم هنری “ رخشانه “ را برایش انتخاب کرد . نام اصلی اش “ حمیده “ است . پس ازان تمام آهنگهایش با نام رخشانه به نشر رسیدند و به شهرت رسید .

Share this page to Telegram

Comments