رئیس جمهور غنی نامزد وزرا را به ولسی جرگه معرفی نمود

comments 0

161 Views

هندوکش _ کابل: ارگ ریاست جمهوری در خبرنامۀ می گوید، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز نامزد وزیران کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی کرد.
این مراسم که در مقر شورای ملی برگزار شده بود، رئیس جمهور کشور را معاونین ریاست جمهوری و شمار دیگری از مقامات کشور همراهی می کرند، ابتدا میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور به خانۀ ملت، گفت که شورای ملی ممثل ارادۀ مردم بوده و از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دستآوردهای دو دهۀ اخیر، دفاع می نماید.
وی افزود: هر ادارۀ که به اساس ضرورت ایجاد می شود، باید طبق مادۀ ۹۰ قانون اساسی به تصویب شورای ملی برسد تا ضوابط بخاطر پاسخگویی به نهادهای نظارت کننده به خصوص ولسی جرگه، عملی و تحقق یابد.
رئیس ولسی جرگه با اشاره به اینکه طرح قانون تشکیلات اساسی دولت به شورای ملی فرستاده شود تا ولسی جرگه بتواند در پرتو آن، تصامیم لازم را در تخصیص بودجه و اجرای پروژه های انکشافی و ظرفیت های تشکیلاتی، اتخاذ نماید.
رحمانی تصریح کرد که کُندی در روند مذاکرات صلح، امید مردم افغانستان را به یأس مبدل کرده است. ولسی جرگه با حمایت از موقف رهبری جمهوری اسلامی افغانستان و با تاکید بر حفظ نظام و نهادهای مقتدر دولت افغانستان، توقع دارد که به صورت مستقم در جریان مذاکرات صلح گذاشته شود.
سپس رئیس جمهور کشور سخنرانی نموده، گفت که ما در مقطعی از تاریخ قرار داریم که ضرورت عقلانیت در طرح و قاطعیت در عمل را از فرد فرد این ملت عظیم و از همه ما به صورت یک کتلۀ واحد، خواهان است.
رئیس جمهور افزود که تصامیم امروز ما تعیین کننده فردای ماست، امروز نه تنها التیام دردهای پنج نسل زندۀ ما، در داخل و خارج کشور اولویت دارد، بلکه رفاه پنج نسل آیندۀ ما نیز مطرح است.
رئیس جمهور غنی با بیان اینکه این نسل، آینده محور و نظام محور است، گفت که به شمول همۀ ما، بزرگترین آرزوی پنج نسل زندۀ افغانستان خاتمه دادن به خشونت های میراثی و تحمیلی است تا آرزوی وحدت ملی، مشارکت همۀ اقشار و انکشاف متوازن در همه سطوح کشور عملی گردد.
وی افزود که دیدار امروزم با شما اعضای شورای ملی، وکلای محترم ولسی جرگه برای معرفی کابینه، نشانۀ احترام عمیق به ارزش های قانون اساسی و تاکید بر اصل تفکیک قوای سه گانه است.
رئیس جمهور با تاکید براینکه تفاهم و هماهنگی کامل، بین قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه، ضرورت امروز و استحکام فردای نظام جمهوری است، گفت که بخاطر استعجالیت در توشیح قوانین، از اصول واضح در روابط میان وزرا و وکلا، استقبال می نمایم.
رئیس جمهور گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما، به صورت متواتر ثابت نموده اند که پاسبانان راستین قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و متعهد به ارزش های حاکمیت قانون و مدافعان استقلال، امنیت ملی و آزادی افغانستان می باشند. شهامت، قهرمانی و فداکاری های نیروهای ما، هرگز فراموش نمی شود.
رئیس جمهور از نقش ولسی جرگه در قطعنامۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح تشکر کرد و تصریح نمود: باوجود اطمینانی که برای آتش بس و کاهش جدی خشونت در هنگام برگزاری لویه جرگه داده شده بود، بدبختانه، طالبان و حامیان شان به خشونت ادامه دادند. حملات اخیر طالبان به ولایات هلمند و غور و سایر نقاط کشور، نشان دهنده این است که آنها هنوز هم به روایت کاذب فتح باورمند هستند.
وی با تاکید براینکه طالب هیچ وقت به روایت پیروزی خود پیروز نخواهد شد، گفت که در جلسه اخیر شورای امنیت به مسئولین هدایت داده‌ام تا زمینۀ رسیدگی به خانواده های شهدای پرافتخار قوای امنیتی و دفاعی ما سریع، ساده و موثر گردد و به اطفال و خانواده های آنان رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به بحث های چند روز گذشته اش با مقامات عالی رتبۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفت که آنان اطمینان دادند که به تعهدات شان در رابطه به افغانستان پابند هستند.
وی باتوجه به آمادگی ها برای کنفرانس قریب الوقوع جینوا، گفت که ایالات متحدۀ امریکا در زمینۀ آمادگی بهتر کنفرانس جینوا با ما کمک می کند و تعهدات کمک امریکا با افغانستان در زمینه های صحت و معارف، درازمدت است. همچنان در دولت، جامعه و اقتصاد ما ظرفیت ها موجود است که با آن می توانیم، آیندۀ خود را تامین کنیم.
رئیس جمهور کشور گفت که به پای خود ایستاده شدن و انکشاف دادن منابع خود ما، شعار واهی نیست. هر روز تجربه می کنیم و شاهد هستیم زمانی که ارادۀ ملی موجود باشد، از ظرفیت ها استفاده بهتر صورت گرفته می تواند.
رئیس جمهور غنی گفت که برخلاف تمام تحلیل ها، تمام اعضای تیم مذاکراتی ما با اتحاد، اتفاق و انگیزۀ قوی از ارزش های ملی و دولت جمهوری اسلامی دفاع می کنند و این نمونه مهم ظرفیت سیاسی ماست.
رئیس جمهور گفت که تیم مذاکراتی دولت به طالبان پیشنهاد کرده اند که موضوعات اختلافی در روشنایی قرآن کریم، سنت نبوی و شریعت حل شود، اما آنها نپذیرفتند و می گویند که موافقت آنان با امریکا باید اساس باشد، اکنون ببینید که از اسلام چه کسی نمایندگی می کند.
رئیس جمهور گفت که ملت از وکیلان و قشر سیاسی می خواهد که از اردوی ملی، امنیت ملی و به خصوص اصلاحات عمیق در پولیس ملی حمایت کنند، کار به اهل کار سپرده شود و از ظرفیت سکتور خصوصی نیز استفاده صورت گیرد.
محمد اشرف غنی گفت که جمهوریت آغوش بزرگ است، بروید از هیبت الله بپرسید که در کجا پنهان است و چرا افغان ها را می کشند. این را که می گویید بالای امریکایی ها حمله نمی کنید درست است، اما چرا بالای ما حمله می کنید، آیا این ها فرزندان شما نیستند، ما هر روز می سازیم و شما آن را ویران می کنید.
رئیس جمهور گفت که از ظرفیت افغان های مقیم خارج بخاطر آبادانی و عمران کشور استفاده می کنیم و از کمک و همکاری شان به افغانستان، تشکر کرد و افزود که افغانستان قلب آسیا است و نزدیکترین راه به آسیای جنوبی، مرکزی و غربی است و ما از آن استفادۀ عظیم می توانیم.
وی با اشاره به ظرفیت های فراوان معادن در افغانستان، گفت که امتداد خط آهن، پایپ لاین ها، لین های برق موقعیت افغانستان را به طلا مبدل می سازد.
رئیس جمهور در مورد مدیریت آب ها و با یادآوری از سخنان مرحوم عبدالمجید خان زابلی در مورد آب ها، گفت که بعد از۷۰۰ سال بند کمال خان آب خواهد گرفت، نیمروز سرسبز خواهد شد و در چهار سال آینده، شاهد سرسبزی و شادابی افغانستان خواهید بود.
رئیس جمهور با اشاره به ریشه های تمدنی و تاریخی افغانستان، گفت: عمده ترین فرصت ما این است که ریشۀ تمدن اسلامی خود را درک کنیم و یکبار دیگر مرکز عظیم تمدن اسلامی شویم.
رئیس جمهور پنج موج تروریزم را تشریح کرد و در مورد خطرات شبکه های جرمی، مواد مخدر و فساد و انکشاف غیر متوازن و برخورد غیرمسئولانه با سرمایه، گفت که بین دین اسلام و تروریزم هیچگونه رابطه ای وجود ندارد و انتحار و تروریزم یک تاکتیک است که هیچ اساس دینی ندارد.
رئیس جمهور گفت که طالبان به گونۀ واضح به مردم افغانستان اطمینان دهند که از شبکه های تروریستی خود را جدا سازند و به اسلامیت و افغانستان اولویت بدهند.
رئیس جمهور غنی خطاب به وکلا گفت: دستگاه حکومت به تغییرات اساسی نیاز دارد تا بتوانیم حکومت را خادم ملت بسازیم. وی از وکلا خواست تا بخاطر ایجاد اقتصاد متحرک که بتوانیم تمام مصارف نیروهای امنیتی و دفاعی و ملت خود را تمویل کنیم، دست به دست همدیگر بدهید، این کشور به پای خود ایستاده می شود.
وی خاطرنشان کرد که باید بالای یک طرح بنیادی اصلاحات دولتی به نتیجه برسیم، یک اقلیت کوچک، افغانستان را بدنام کرده است، بایید با ارادۀ ملی اصلاحات سرتاسری را انجام دهید و تمرکز را بالای ولسوالی ها معطوف کنید.
وی افزود که بین صلح کردن و اعمار صلح تفکیک قایل شوید و خواهش ما این است که تیم مذاکراتی تان را حمایت کنید و این تیم در خط ملی به پیش میرود و به قوت از منافع ملی نمایندگی می کند.
رئیس جمهور کشور گفت که اعمار صلح از ما زحمت و منابع می خواهد؛ باید در تمام عرصه ها تحرک اساسی بیاید. ملت سازی برنامه های منسجم می خواهد خاصتاً از نگاه معارف و تحصیلات عالی.
رئیس جمهور تصریح کرد که آیندۀ ما به منطقه ما گرۀ خورده است و روز به روز منطقه اهمیت افغانستان را درک می کند. ایجاد اجماع منطقوی به افغانستان که دارای روابط چند جانبه باشد، از ماموریت های کلیدی ماست.
رئیس جمهور در اخیر سخنرانی اش گفت که کابینه جدید دولت جمهوري اسلامي افغانستان را با ادارات مستقل خدمت تان معرفی میکنم و با تایید آن، یک تیم منسجم خواهیم داشت که در تطبیق دیدگاه های ملی، با من همکار خواهند بود.
منبع: ارگ ریاست جمهوری

Share this page to Telegram

Comments