رئیس جمهور: شهامت، قهرمانی و فداکاری های نیروهای ما، هرگز فراموش نمی شود

comments 0

85 Views

هندوکش- کابل: محمد اشرف غنی امروز چهار شنبه ۳۰، میزان در مراسم معرفی وزیران کابینه در شورای ملی گفت که” نیروهای امنیتی و دفاعی ما، به صورت متواتر ثابت نموده اند که پاسبانان راستین قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و متعهد به ارزش های حاکمیت قانون و مدافعان استقلال، امنیت ملی و آزادی افغانستان می باشند. شهامت، قهرمانی و فداکاری های نیروهای ما، هرگز فراموش نمی شود.
وی با تاکید براینکه طالب هیچ وقت به روایت پیروزی خود پیروز نخواهد شد، گفت که در جلسه اخیر شورای امنیت به مسئولین هدایت داده‌ام تا زمینۀ رسیدگی به خانواده های شهدای پرافتخار قوای امنیتی و دفاعی ما سریع، ساده و موثر گردد و به اطفال و خانواده های آنان رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور کشور گفت که به پای خود ایستاده شدن و انکشاف دادن منابع خود ما، شعار واهی نیست، هر روز تجربه می کنیم و شاهد هستیم زمانی که ارادۀ ملی موجود باشد، از ظرفیت ها استفاده بهتر صورت گرفته می تواند.
محمد اشرف غنی گفت که آغوش جمهوریت بزرگ است، بروید از هیبت الله بپرسید که در کجا پنهان است و چرا افغان ها را می کشند. این را که می گویید بالای امریکایی ها حمله نمی کنید درست است، اما چرا بالای ما حمله می کنید، آیا این ها فرزندان شما نیستند، ما هر روز می سازیم و شما آن را ویران می کنید.
ما در مقطعی از تاریخ قرار داریم که ضرورت عقلانیت در طرح و قاطعیت در عمل را از فرد فرد این ملت عظیم و از همه ما به صورت یک کتلۀ واحد، خواهان است.
رئیس جمهور افزود که تصامیم امروز ما تعیین کننده فردای ماست، امروز نه تنها التیام دردهای پنج نسل زندۀ ما، در داخل و خارج کشور اولویت دارد، بلکه رفاه پنج نسل آیندۀ ما نیز مطرح است.
رئیس جمهور غنی با بیان اینکه این نسل، آینده محور و نظام محور است، گفت که به شمول همۀ ما، بزرگترین آرزوی پنج نسل زندۀ افغانستان خاتمه دادن به خشونت های میراثی و تحمیلی است تا آرزوی وحدت ملی، مشارکت همۀ اقشار و انکشاف متوازن در همه سطوح کشور عملی گردد.
وی افزود که دیدار امروزم با شما اعضای شورای ملی، وکلای محترم ولسی جرگه برای معرفی کابینه، نشانۀ احترام عمیق به ارزش های قانون اساسی و تاکید بر اصل تفکیک قوای سه گانه است.
رئیس جمهور در اخیر سخنرانی اش گفت که کابینه جدید دولت جمهوري اسلامي افغانستان را با ادارات مستقل خدمت تان معرفی میکنم و با تایید آن، یک تیم منسجم خواهیم داشت که در تطبیق دیدگاه های ملی، با من همکار خواهند بود.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments