رئیس جمهورغنی: گروه های تروریستی و مافیای جهانی مواد مخدر یکدیگر خود را تقویت می کنند

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: این بیانات را رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با ویلیم براون فیلد معاون اداره حاکمیت قانون ایالات متحده امریکا ابراز نموده است.
در خبرنامه ارگ آمده است که : در این نشست روی مبارزه با مواد مخدر در سطح جهان و منطقه بحث و تبادل افکار به عمل آمد.
بروان فیلد در این نشست اظهار داشت که امریکا بالای استراتژی تازه اش کار می کند و در رابطه می خواهد مشوره های رئیس جمهور افغانستان را نیز داشته باشد.
نامبرده افزود، از این که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در سطح جهان است، پس این استراتژی بالای افغانستان هم تاثیرات خود را داشته می تواند.
خبر نامه می افزاید که رئیس جمهور غنی از استراتژی جدید امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر استقبال نموده و با اشاره به سیستم تولید و قاچاق مواد مخدر گفت، گروه های تروریستی و مافیای جهانی مواد مخدر یکدیگر خود را تقویت می کنند پس باید در مقابل آن مبارزه مشترک صورت گیرد.
گفتنی است که در این اواخر شبکه های خبر رسانی جهان بعضی از گزارشات را نشر کرده بودند که در آن از افغانستان به عنوان بزرگترین مؤلد مواد مخدر دنیا نام برده شده بود.
سپوژمې پوپلزې

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply