دی انترپریتر: استراتژی ترامپ بهترین راهکار امریکا در 16 سال اخیر است

comments 0

0 Views

هندوکش –امریکا: «دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از تاریخ جنگ امریکا در افغانستان خیلی آموخته است و این نشان می دهد که وی مانند جورج بوش نیست».
روز نامه امریکایی “دی انترپریتر” می نویسد، پس از سرکوب طالبان بوش نیروهای اندک نظامی را در افغانستان مستقر ساخت تا در افغانستان امنیت را با ثبات سازد و نیروهای ناتو داخل افغانستان شدند، مگر در شمار نیروهای امریکایی کاهش به میان آمد.
او باما نیز در سال 2009 کاهش نیروهای امریکایی را آناً آغاز نمود که وضعیت امنیتی افغانستان را بیشتر از قبل وخیم ساخت و اوباما بر بییاد بعضی از دلایل سیاسی این عمل را اجرا کرد، اما ترامپ آموخته که باید چی کند.
روزنامه می افزاید، طی چند هفتۀ اخیر ترامپ در مورد مبازره با تروریزم در افغانستان سخنان تند تر، دقیق تر، قاطع تر، فرا منطقوی و مرگبار تر به زبان آورده است. این اظهارات ترامپ دقیق تر به نظر میرسد چون از وارد کردن فشار بر همسایه افغانستان (پاکستان) واضح برداشت می گردد، و از نقش مجهول هند پرهیز شده است.
به باور روزنامه،ترامپ برنامه هایش را برای مبارزه با تروریزم در افغانستان، بحث مبارزه با فساد اداری و سایر مشکلات بخوبی ارائه کرده است. و اینکه ارقام از نظامیان ارائه نکرده است خیلی خوب است، چون رسانه ها پیشگویی های گوناگون را در مورد پالیسی افغانستان ارائه خواهند کردند که مانع بعضی از عملیات ها خواهد شد.
افزایش نیروهای نظامی تنها در سطح آموزش و مشوره نه بلکه نظامیان جنگی با مهارت های خوب جنگی در کنار نظامیان افغان در جنگ حضور خواهند یافت.
روزنامه نوشته است، گفته می شود که صلح با تضرع بدست نمی آید، بلکه طرف را باید به صلح وادار کرد. هیچ طرف به صلح وادار نمی شود مگر اینکه طرف کاملاً ناچار گردد. با زمان بندی دقیق می تواند فشار ها علیه پاکستان افزایش یابد و طالبان در میادین جنگ شکست داده شوند و این می تواند در یک زمان حقیقی نتایج دلخواه را بدست دهد.
روزنامه در ادامه می گوید، موفقیت آمیز بودن این استراتیژی را زمان نشان خواهد داد، ولی اکنون همین گزینه درست به نظر می رسد ، ترامپ تأکید دارد تا همکاران وی نیز تعهد کند و نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان بفرستند و چون دو دل بودن همکاران امریکا در جنگ عراق و افغانستان علت به چالش کشانیده شدن جنگ امریکا در این دو کشور می باشد .
روزنامه اضافه می کند، هرگاه همکاران امریکا(ناتو) نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان اعزام کنند ، مگر آنان علاقه برای حضور در میادین نبرد نداشته باشند باز هم جنگ امریکا دچار چالش میشود زیرا امریکا به متحدین خویش نیاز دارد.
در آخر این تحلیل دی انترپریتر، تبدیل نمودن استراتیژی نظامی به کار کرد نظامی را یک عمل خیلی ها مشکل بشمار دانسته و نوشته است ، حد اقل یک یا دو سال نیاز است تا این راهکار ثابت نماید که مؤثر است یا خیر؟ زیرا هیچگاه برنده شدن در یک جنگ تضمین نمی شود به اساس تقاضای یک دولت و یا حکومت، مسئله خروج نظامیان یک گزینه بی مورد است. احد اقل در طی دو سال آینده از لحاظ نظامی باید بدانیم که برنده هستیم یا نه؟
گفتنی است که استراتیژی تازه ترامپ در داخل و خارج از افغانستان سر و صداهای زیادی را بر پا کرده و مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشته است.

برگردان: محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *