دیدار وزیرخارجه امریکا با منشی ناتو

comments 0

145 Views

هندوکش – بلجیم : وزیرامور خارجه امریکا روز جمعه با منشی سازمان ناتودربلجیم دیدار وگفتگو نمود
گفته میشود محور بحث وزرای خارجه امریکا وناتو ایران وروسیه بوده است
مایک پیمپیو میگوید ، تاکنون درمورد بیرون شدن امریکا از موافقتنامه هسته یی ایران تصمیم گرفته نشده است اما اگر درین موافقتنامه تغییرات نیاید احتمال دارد امریکا ازین موافقتنامه خارج شود
وی گفت ، درتوافقنامه هسته یی با ایران کمبودی های وجود دارد که رییس جمهور ترمپ بار ها ازین ناحیه نگرانی خویش را ابراز نموده است
مایک پیمپیو از جمله سیاستمداران بود که درموقع امضای توافقنامه امریکا با ایران ابراز مخالفت نمود
وی روسیه را تهدید برای امریکا واتحادیه اروپا دانسته وگفت ، روسیه تهدیدی بزرگ به دیموکراسی غربی است وبه همین علت کشورهای اتحادیه اروپا درین مورد موقف مشترک اختیار نموده اند
اقای پیمپیو از دیدار روسای جمهور کوریای شمالی وجنوبی استقبال نموده وان را گامی بسوی صلح درجزیره کوریا دانست
نامبرده افزود تلاش های رییس جمهور ترمپ دردیدارروسای جمهور دو کوریا مهم وکلیدی بوده است
محمد حنیف بیدار

Share this page to Telegram

Comments