دیدار اتمر با مقامات سعودی

comments 0

0 Views

هندوکش- سعودی : حنیف اتمر مشارو امنیت ملی با مقامات سعودی بر سر مبارزه با تروریزم و توسعه روابط دوکشور بحث وگفتگو نمود
دفتر شورای امنیت ملی میگوید، حنیف اتمر با مقامات بلند پایه سعودی دیدار نموده ودرمورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیز صحبت نمودند
محمد حنیف اتمر با وزیر داخله سعودی در مورد وضعیت اتباع افغانستان درین کشور صحبت نموده وتاکید نمود تا حقوق افغان ها برایشان داده شود
اقای اتمر درهمین حال از سعودی خواسته است که در پروسه صلح افغانستان اشتراک نموده و در مبارزه با هراس افگنی ومواد مخدر با افغانستان همکاری نماید
مقامات سعودی وعده هرنوع همکاری را با افغانستان داده است
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *