دوتن به اتهام فروش مواد مخدربازداشت شدند

comments 0

9 Views

هندوکش- هرات: پولیس هرات میگوید درین ولایت دوتن را به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت گرده است

قوماندانی امنیه ولایت هرات میگوید افراد نامبرده از سوی موظفین ریاست مواد مخدر بازداشت گردیده اند

به گفته پولیس هرات ازنزد شان یک مقدار هرویین وچرس نیز بدست امده است

پولیس میگوید از نزد متهمین تحقیقات جریان دارد

امیرحسین سلجوقی

Share this page to Telegram

Comments