دفتر سیاسی طالبان در قطر متهم به نقص قوانین طالبانی است!// استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

در این شکی نیست که منافع خیلی ها در جنگ افغانستان گره خورده است و این منافع با تداوم جنگ پایدار باقی خواهد ماند. بناءً جنگ و صلح افغانستان هوادران و مخالفین خود را چی در داخل افغانستان و چی هم خارج از مرز های این کشور دارد و در کنار آن کنشگران وجود دارند که در پی تصاحب قدرت به منظور افزودن به سرمایه های شخصی و باقی ماندن در این جریان ها اند.جنگ طالبان هرگز جنگ مقدس نبوده بلکه از ابراز مقدس به منظور رسیدن به اهداف شوم خود بهره برداری نموده اند و این یک امر معمول است برای آنهای که میخواهند در عرصه سیاست باقی بمانند. امروزه ملا برادر بیش از هر کس دیگر در میان گروه طالبان زبان زده است ، او اکنون نماینده سیاسی طالبان در دفتر قطر میباشد و به شدت مورد توجه جهانیان. از او نیز در گذشته به عنوان یک شخص صلحجو یاد شده است ، او برای صلح خواهی خود و پشت پا زدن به سیاست های پاکستان سال ها را در زندان پاکستان نیز سپری نموده است. اما اکنون که او در راس نماینده گان سیاسی طالبان در دفتر قطر قرار دارد حرف ها و سخن های در مورد او گفته میشود. ملا برادر به شدت هم اکنون از سوی حکومت پاکستان و شبکه ای اس ای این کشور مورد حمایت است زیرا تنها مهره ای که میتواند برنامه های جدید این کشور را تحقق ببخشد او میباشد. او به زیرکی از زندان در پاکستان قبل از آغاز مذاکرات صلح میان طالبان و ایالات متحده بیرون کشیده شده و مستقیم به قطر فرستاده میشود و جریان مذاکرات را رهبری میکند. اما دیده میشود که حمایت پاکستان و ایالات متحده از او طالبان دیگر را خوش نیامده است. با وجود که او با نخستین رهبر این گروه ملا محمد عمر قرابت نزدیک فامیلی دارد و در میان گروه طالبان از جایگاه خاص برخوردار است اما در این آواخر او متهم به نقص قوانین طالبانی و استفاده سو از قدرت به منظور ایجاد رابطه سیاسی و اقتصادی با کشور های جهان است. واکنش ها در شورای کویته نشان میدهد که اکثر اعضای این شورا از دستاورد های طالبان در مذاکرات صلح و به ویژه از عملکرد ملا برادر راضی نیستند و این واکنش های زمانی به اوج خود میرسد که عاصم عمر رهبر شاخته القاعده هند در یکی از ولسوالی های ولایت هلمند بنام موسی قلعه در یک عملیات نیرو های امنیتی با جمع از همکاران خود و تعداد از طالبان کشته میشوند. شورای کویته و پشاور اعتقاد دارند که ملا برادر به منظور نزدیکی بیشتر به پاکستان و حسن نیت نشان دادن به ایالات متحده آمریکا مکان عاصم عمر را فاش نموده است. روی همین دلیل جایگاه این دفتر و ملا برادر در این روز ها نزد طالبان دچار مشکل است. شورای کویته و پشاور همچنان متعقد اند که ملا برادر به منظور تحکیم روابط تجارتی با کشور های عربی از مقام خود و دفتر سیاسی طالبان سو استفاده میکند. متهم شدن ملا برادر و دفتر سیاسی که او رهبری اش میکند میتواند در پروسه صلح هم خوشبینی ها و هم بد بینی ها را در بر داشته باشد و همین گونه ممکن خیلی زود شاهد تغییرات در صفوف رهبری طالبان نیز باشیم. حکومت افغانستان نیز میتواند با استفاده از فرصت های که چند پارچگی این گروه به دستش داده است استفاده عظیم ببرد و بیشتر بر خواسته های خود تاکید و فشار های لازم را بر گروه طالبان وارد نماید . زیرا این چند پارچی میتواند طالبان را همچنان در صفوف رهبری نظامی نیز ضعیف سازد . زیرا تلاش برای قدرت در سطح رهبری صفوف جنگی را به شکل طبیعی به شکست میکند و این فرصت خیلی بزرگ باز هم به ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان است تا از جایگاه این گروه در تمامی عرصه ها بکاهد .

Share this page to Telegram

Comments