دست بالای نیرو های امنیتی ( درعملیات های نظامی ) // تمنا بهار

comments 0

0 Views

 

طالبان قرار گرفتن نیرو های امنیتی کشور را به شکل دفاعی در میدان جنگ همواره دلیل ضعف این نیرو ها تلقی نموده اند اما واقعیت امر چنین نیست ، حکومت کابل در پی تحقق صلح در کشور است و پالیسی جنگی کشور هم اکنون ایجاب نمی کند تا نیرو های امنیتی کشور در میدان نبرد بالای مخالفین فشار های بیشتر وارد نمایند زیرا فشار بیشتر ممکن به روند صلح در کشور صدمه بزند. در حالی که نیرو های امنیتی از تحرک ، تسلیحات و سوق و فرماندهی خوبی برخوردار اند و توان شکست و مهار دشمن را در هر نقطه این کشور دارند. طالبان با شدت بخشیدن به حملات خود در سال جاری و عدم پاسخگویی به حکومت کابل خشم حکومت کابل را بر انکیخته اند و این خشم باعث شده است که وزارت دفاع ملی با تشریک مساعی با نیرو های امنیتی دیگر کشور حملات تهاجمی را بالای مراکز طالبان در سراسر کشور به انجام برسانند و کمر مخالفین را بشکنند. چنانچه در پی عملیات مشترک وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی پیش از 70 تن از اعضای قطعه سرخ طالبان در میدان وردک کشته و زخمی شده اند. گفته میشود که قطعه سرخ گروه طالبان از خطرناک ترین نیرو مسلح و مجهز این گروه اند که در مواقع خاص از آنها استفاده صورت میگرید. به اساس اطلاعات اوپراتیفی  ریاست عمومی امنیت ملی در یک تشریک مساعی با وزارت دفاع ملی در پاسخ به تهاجم نظامی طالبان ، با ضربات هوایی و حملات زمینی  که در ساحات شیرخانه ، بمبانی و پنه ولسوالی چک بالای قطعه سرخ گروه طالبان انجام دادند 62 تن از اعضای قطعه سرخ گروه طالبان کشته و 11 تن از اعضای دیگر به شمول عابد جانان معاون والی نام نها گروه تروریستی طالبان برای ولایت میدان وردک زخم برداشته است. در میان گشته شدگان قوماندان قطعه سرخ گروه طالبان شفیق، خبید، رحمانی ، صفت الله ، مسلم ، ایمل ، میر محمد و نصرت الله نیز شامل اند. طالبان از یک طرف با ایالات متحده امریکا داخل مذاکرات صلح اند و از طرف دیگر چند روز قبل در نشست تازه در مسکو با جمع از سیاسیون اعلامیه را به نشر رسانیدند که بر اساس آن متعهد به آوردن صلح در کشور اند و افغانستان را خانه همه مردم آن میدانند . بر خلاف آنچه که در عمل نشان میدهند طالبان روز قبل به یک بس از کارمندان امنیتی کشور در پلچرخی حمله ور شدند و به تعقیب آن حمله تهاجمی بر پوهنتون مارشال ممحمد قسیم انجام دادند و امروز نیز به بس دانش آموزان پلتخنیک پوهنتون کابل انتحاری انجام دادند. به نظر میرسد که این گروه به  ارزش های ملی و مردم کشور ایمان ،باور و احترام ندارند و تیوری فکری آنها را جنگ شکل میدهد . در مقابل نیرو های امنیتی کشور همه روزه دهن این تروریستان را در سراسر کشور به خاک میمالند و نمونه اخیر از جمله دستاورد های بزرگ نیرو های امنیتی کشور به حساب میرود .موقف سخت طالبان  در واقع نمایانگر این است که آنان خود را پیروز  میدان جنگ پنداشته و خواسته اند که در گفتگو های صلح به امتیاز های سیاسی بیشتر دست یابند و خواست گروهی خود را بر مردم و دولت ا فغانستان تحمیل نمایند. به همین خاطر روند صلح با تمام تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا پیشرفت های چندانی حاصل نکرده است.توهم پیروزی میدان جنگ طالبان در واقع ناشی از مماشاتی است که حکومت در میدان های جنگ به امید رسیدن به یک صلح در جامعه از خود نشان داده اما واقعیت امر همچنان چیزی دیگریست . مردم افغانستان تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرفتن خواستهای تحمیلی طالبان نخواهند بود و آنچه طالبان به عنوان شرایط اصلی صلح پافشاری میکنند در شرایط موجود کشور ما پذیرفتنی نیست . از طرف نیرو های امنیتی پس از سال 2014 که روند انتقال امنیتی انجام شد و تمام مسوولیت های امنیتی کشور را به عهده گرفتند،هرچند با قربانی های زیادی مواجه شدند اما نشان دادند که توانایی دفاع از ارزش های ملی و تمامیت ارضی کشور را دارند میتوانند حافظ استقلال ملی کشور باشند. پیروزی نظامیان  کشوردر مقابل طالبان از یک طرف کمر حامیان منطقه ای شان را شکسته و از طرف دیگر نظامیان پاکستان را وحشت زده نموده است . قدرتمندی نیرو های امنیتی در میدان جنگ مردم را برای آینده کشور امیدوار نموده اند مردم نیز با تمام توان از نیرو های امنیتی حمایت و پیشتبانی میکنند، اما آنچه در این میان مهم است این است که رهبری حکومت همزمان که دروازه صلح را باز گذاشته و تمام توان خود را معطوف به رسیدن به صلح کرده ، دست نیرو های امنیتی را نیز این گونه باز بگذارند. این گونه نیرو های امنیتی به زودترین فرصت در میدان نبرد گروه طالبان را به شکست های فحش مواجه خواهند نمود. ما نباید فراموش کنیم که باید جنگ را ببریم تا به صلح برسیم.

Share this page to Telegram

Comments