در مورد صنعت پوست قره قل بیشتر بدانید // سید جمال اخگر

comments 0

0 Views

گوسفند قره قل داری پوست مرغوب حلقه حلقه به رنگهای مختلف است که از شهرت جهانی برخوردار میباشد.

این حیوان در هوای خشک و دشتهای کم آب به خوبی رسد میکند و درشرایط گرمای 45 درجه سانتی گراد تابستان و منفی30-درجه در زمستان از مقاومت دارد.

گوسفند قره قل از قرن 1400 قبل از میلاد بدینسو شناسایی و‌ مورد استفاده قرار داده اند.

پس از قالین و پسته، بزرگترین منبع صادرات افغانستان قره قل میباشد که سالانه  درحدود25الی 50میلیون دالر ازین صنعت عاید میگردد که بیشترین بازار را این پوست در کشورهای انگلیس، دنمارک ، فنلند و چین دارد. ازپوست قره قل، چندین شکل کلاه ساخته می‌شود؛ که هرکدام آن نمایندگی ازفرهنگ همان ملت می ‌نماید و قیمت یک پوست عادی بدون آش در افغانستان از 10 الی 50 دالر است اما قیمت یک پوست قره قل در خارج از 200 الی 1600 دالر میباشد.

افغانستان دارای حدود 8.7 میلیون گوسفند میباشد که از جمله یک میلیون آن قره قل می باشد و این گوسفند در هوای خشک تربیه شده و از آن پوست خوب به دست می آید.

تجارت پوست قره قل، یکی از مشاغل بومی مردم افغانستان به ویژه ولایت های شمالی این کشور میباشد که مردمان کندز، بلخ، جوزجان، سمنگان، فاریاب تجارب کافی در این زمینه دارند و در حال حاضر به طور اوسط افغانستان سالانه 500 هزار جلد صادر میکند.

برای نخستین بار در سال 1312 ه ـ خ دولت افغانستان امتیاز تجارتی قره قل  را به بازرگانان داخلی اعطا نمود و برای اولین بار پوست قره قل ذریعۀ بانک ملی که توسط عبدالمجید خان زابلی منحیث نخستین بانک خصوصی در افغانستان در سال (1312) ایجاد گردیده بود، به  بازار لندن عرضه گردید.

در سال 1317 شرکت عمومی قره قل تأسیس گردید، یک سال  1318 در شهر نیویارک مؤسسه اى به نام “افغان تریدنگ کمپنی” ایجاد گردید و توسط این شرکت، مال التجارة افغانی  بشمول قره قل عرضه می گردید.

در سال 1321هجری خورشيدی، افغانستان به ايالات متحده ‏امريکا به ارزش 2  ميليون دالر پوست قره قل صادر نمود، که از عوايد همچو منابع در پروژه های بزرگ انکشاف زراعتی و انکشاف ‏حوزه دريای هلمند استفاده بعمل آمد و بدین ترتیب  فروش پوست قره قل از جمله عواید مهم ملی ما تلقی گردید.‏

پس از آغاز جنگ های داخلی، دسترسی تجار افغان به بازار های بزرگ نيويارک و لندن جایي که پست ‏قره قل در آنجا بازار گرم داشت و از آن در ساختن کلاه، شال ها و بالا پوش های قشنگ استفاده ميشد، قطع گردید. ‏ دو دهه جنگ های داخلی نيز باعث از بين رفتن شبکه حکومتی پرورش قره قل در صفحات شمال کشور گرديد و صادرات اين محصول به ‏پائين ترين حد آن يعنی به تعداد 200 هزار پوست در سال کاهش يافت. ‏اين نابسامانی ها در کنار  کمپاين های جهانی عليه کشتار بی رحمانۀ حيوانات جهت استفادۀ پوست شان، بر تجارت قره قل نيز تاثيرگذار ‏بود و اکثر باشندگان خارج زمانی که خبر شدند که چوچه گوسفند قره قل در بطن مادر کشته میشود، از خرید این پوست خوددارى ورزیدند.

قبلاً کارکنان دولت، کلاه قره قلی استفاده میکردند اما فعلاً صرف در میان عوام وجود دارد. درمرکز شهر کابل بازارى است که صرف دوختن کلاه وبالاپوش قره قل را مینمایند و بنام کلاه دوزان یاد می‌شود.

با آن که در این زمینه توجه چندانی صورت نگرفته اما با آنهم میتوان گفت که هرگاه حکومت و به ویژه وزارت زراعت توجه نماید می توان گفت که یکبار دیگر ما شاهد درامد زایی بی پیشینه ای از تجارت پوست قره قل در کشور خواهیم بود.

Share this page to Telegram

Comments