در طی یکسال اخیر ثروتمند ترین ورزشکاران جهان:

comments 0

0 Views

آمار منتشر شده از تاریخ 31 می 2017 الی 31 می 2018 بیشترین درآمد را راجر فدرر تنیسور سویسی 65 میلیون دالر در طی یکسال در آمد داشته است.
لبرون جیمز بازیکن بسکت بال با درآمد 52 میلیون دالر در یکسال در مقام دوم قرار دارد.
کریستیانورونالدو ستاره پرآوازه اسبق رئال مادرید در طی یکسال 47 میلیون دالر درامد به رتبه سوم قرار دارد.
تاگر وودز و استفن کوری بازیکن بسکت بال هریک با درآمد 42 میلیون دالر در طی یکسال در مقام های بعدی قرار گرفتند.
رافائل نادال تنیسور یکتن از بازیکنان مطرح جهان فقط 27 میلیون دالر در سال در امده داشته است. و او از سال 2005 سفیر کیاموتورز بوده وقرار دادش را تا سال 2020نیز تمدید کرده است.

Share this page to Telegram

Comments