در رابطه به روابط روسیه شک بالای اداره ترمپ بیشتر گردیده

comments 0

0 Views

رسانه های امریکایی خبر میدهد که ترمپ از جیمز کومی خواسته بود که از تحقیقات علیه مایکل فلین مشاور امنیت ترمپ دست بردارد.
رسانه می افزاید که ترمپ این تصمیم را بعد از به قدرت رسیدن زمانی در قصر سفید اتخاذ نمود که با مایکل فلین مشاور اسبق امنیت ملی در حال گفتگو بود.
مشاور امنیت ملی دونالد ترمپ (مایکل فلین) بعد از پخش این خبر روز بعدی استعفا خود را ارائه نمود.
این در حالی است که جیمز کومی به اتهام اینکه در رابطه به ایمیل های کاندید دیموکراتان تحقیقات همه جانبه را انجام نمیدهد چندی قبل از وظیفه اش سبکدوش گردید.
گفته میشود که قصر سفید این موضوع را رد نموده بود که گویا رئیس جمهور از جیمز کومی خاسته بود تا در رابطه به ارتباطات جنرال فلین تحقیقات انجام ندهد.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *