در بغلان و ننگرهار بخاطر حمایت از حکومت نشست ها برگذار گردید

comments 0

0 Views

هندوکش- بغلان: در ولایات، بغلان و ننگرهار نشست های جهت حمایت از حکومت مرکزی برگذار گردید و افراد طرفدار حکومت در این نشست ها اشتراک ورزیده بودند. آنان به افرادیکه میخواهند علیه حکومت وارد اقدام شوند، هشدار داده است.

در بغلان به حمایت از حکومت یک نشست برگذار گردید، در این نشست اشتراک کننده گان هشدار دادند که به هیچ کس اجازه نمیدهند که  در راهکار های حکومتی مداخله کند.

مردم ولایت ننگرهار به حکومت اطمینان دادند که با تمام توان در عقب حکومت استاده اند و به هیچ قدرت اجازه نمیدهد، در برابر حکومت چالش آفرینی کند.

نجیبه سروری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *