در امتداد خط دیورند پاکستان میخواهد دوباره سرشماری را آغاز کند

comments 0

0 Views

به نقل از جیو نیوز ضمن مراعت نمودن آتش بس در مناطق جهانگیر و لقمان؛ افغانستان و پاکستان معتقد اند که سرشماری را دوباره آغاز نمایند. ارتش پاکستان میگوید که کشور افغانستان از پاکستان خواست تا نیرو های خویش را از این مناطق بیرون نمایند، اما ساحات مذکور مربوط خاک پاکستان است و ارتش پاکستان نمی خواهد نیرو های خود را اخراج نماید.
منبع می افزاید که در حال حاضر پاکستان و افغانستان معتقد اند که ضمن آتش بس سرشماری را دوباره آغاز نماید.
طبق تعهد تیم سرشماری پاکستان که توسط ارتش آن محافظت میگردد طی روز آینده سرشماری را در خط فرضی دیورند به پایان خواهد رساند.
این در حالی است که چندی پیش بر سر مالکیت قریه لقمان و جهانگیر خان میان ارتش افغانستان و پاکستان زد و خورد های صورت گرفته بود که در نتیجه آن مسیر چمن سپین بولدک مسدود گردیده بود.
اگر چی بر سر تثبیت مناطق نام گرفته سروی صورت گرفت که گزارش آن به مرکز انتقال گردیده است اما تا حال نتیجه سروی با مردم شریک نگردیده است.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *