درکجکی مکتب اعمار میگردد

comments 0

3 Views

هندوکش – هلمند : بعد از مدت هژده سال در ولسوالی کجکی ولایت هلمند کار ساخت یک مکتب اغاز گردیده است
محمد یاسین والی هلمند میگوید کار اعمار این مکتب طی یک ماه خاتمه میابد
بالای این مکتب که دارای لیلیه نیز میباشد به ارزش بیست میلیون افغانی مصرف تعیین گردیده است
ریاست معارف ولایت هلمند میگوید در ولسوالی کجکی بشمول ریاست معارف مکتب همچنان دارای ساختمان نیست
حکومت درنظر دارد طی دوسال اینده ۶۰۰۰ مکتب بسازد
ننگیالی کوهنورد

Share this page to Telegram

Comments