درپیوند به ترورجنرال رازق ۲۲ تن بازداشت شد

comments 0

1 Views

هندوکش – کابل : امنیت ملی اعلام نموده که در رابطه به ترور جنرال رازق ۲۲ تن را تاکنون بازداشت نموده اند

رییس عمومی امنیت ملی، افزود که حلقه‌هایی در درون و بیرون، چهاربار برای ترور جنرال رازق برنامه‌ریزی کرده بودند

معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی می‌گوید که تاکنون بررسی در بارۀ چگونگی وقوع این رویداد تکمیل نشده است.

رییس عمومی امنیت ملی، افزود که حلقه‌هایی در درون و بیرون، چهاربار برای ترور جنرال رازق برنامه‌ریزی کرده بودند: «طالبان با دستگاه استخباراتی کشور همسایه این موضوع را به حیث یک استراتیژی تعیین کردند که افراد موثری که در چوکات نظامی و سیاسی وجود دارند چگونه هدف قرار بدهند.»

آقای ستانکزی همچنان گفت که به زودی تمامی جزئیات در این باره را با مردم در میان خواهد گذاشت

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments