درد مشترک دو طرف خط دیورند// محمد توفیق عظیمی ‏

comments 0

0 Views

محمد اشرف غنی ریس جمهور افغانستان با حمایت از قیام آزادی خواهی پشتون های آن سوی خط دیورند، از تمامی رسانه های کشور خواست تا در حمایت از صدای مظلومان آن طرف خط دیورند مسوولیت و رسالت کاری خود را با اصل بی طرفی ادا نموده، و جهانیان را از رویداد های اخیر با خبر سازند، ریس جمهور بار ها از جامعه جهانی و کشور های اسلامی خواسته تا صف انسانیت و دهشت را از هم  جدا کرده، و نگذارند تا حامیان تروریزم دیگر دست به کشتار و انتحار بزنند. ریس جمهور در کنفرانس منطقوی هر بار تاکید کرده که صف انسانیت از صف تروریزم وحشت جدا شود، زیرا تروریزم انسانیت را از بین برده و این گرو های خون خوار از پاکستان سرچشمه می گیرند، به باور ریس جمهور اگر این حرکت های مدنی نتیجه داد زمینه نابودی لانه های امن هراس افگنی نیز از بین برده خواهد شد، زیرا باور ها بر این اند که پنحابی ها هم تروریزم را ایجاد کرده و هم تعدادی از بزرگان پشتون را توسط این گروه ها از بین میبرد.

هفته گذشته قوم پشتون ساکن آن سوی خط دیورند در قالب خیمه تحصن که بعد از آن به حرکت های خود جوش مردمی مبدل شد در پیوند به کشته شدن نقیب الله مسحود مدل پاکستانی در شهر کراچی پاکستان از سوی پولیس آن کشور به قتل رسید، هر چند پولیس کراچی در خلال این مدت هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن این جوان با گروه های هراس افگنان ارایه نکردند، قتل این جوان  باعث شد تا تظاهرات گسترده یی در شهر کراچی، اسلام آباد و پشاور آغاز و خواهان محاکمه شدن عاملین این رویداد شدند، در ضمن مظاهره کنندگان خواستار پاکسازی مناطق وزیرستان از تروریزم و پاک سازی مناطق که ماین گذاری شده می باشد، سپردن تمامی اسناد و شواهد که پولیس پاکستان در چند سال اخیر جوانان پشتون را اتهام به دست داشتن با هراس افگنان به قتل رسانیده اند، برای نخستین بار است که پشتون های ساکن آن سوی خط دیورند دست به اعتراضات مسالمت آمیز زده و خواهان حقوق خود از حکومت پاکستان شده، حقوقی که در طول چندین دهه به طور آشکار توسط حکومت پاکستان تحت تعرض بوده و هیچ گاهی برای شهروندان این کشور حقوق اساسی آنان داده نشده است، حال دیده شود که حکومت پاکستان تا چی حد به خواست های مشروع مظاهره کنندگان پاسخ خواهد داد.

زیرا حکومت پاکستان بار ها با حمایت از تروریزم قصد دارد تا با ترور حقوق شهروندی قوم پشتون را زیر سوال برده و به همه ای جهانیان نشان دهد که قوم پشتون تروریست است و زمینه افراطیت را دامن میزند در حالی که حکومت پنجابی پاکستان با حمایت از چند حلقه خاص زمینه تعلیم و دانش این قوم بزرگ را زیر سوال برده و می خواهد تا با انزوا کشیدن این قوم بر اقتدار خود ادامه دهد، حال بر پشتون های پاکستان است تا دست از تظاهرات نکشند، زمینه را برای از بین بردن این حکومت نا خلف مساعد سازند، بر پشتون هاست تا دیگر از خواب غفلت بیدار شده و برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه جدی و صادقانه را به پیش بگیرند. هر چند روز گذشته حکومت پاکستان از مظاهره کننده گان خواستند تا اعتراضات شان را به یک ماه آینده به تعویق به اندازند، تا در این یک ماه به خواست های اساسی شان رسیدگی شود، حال دیده شود که در این یک ماه حکومت پاکستان چی نوع طرفند نو را روی دست می گیرند، هر چند مظاهره کننده گان گفته اند که در طول یک ماه اگر به خواست های شان رسیدگی نشود دوباره دست به تظاهرات خواهند زد

چند خواست اساسی حرکت مدنی پشتون ها باید از حکومت مستبد پاکستان داشته باشند، در قدم نخست تمامی نقاط پشتون نشین باید از تروریزم پاک و لانه های امن شان از بین برده شود، دیگر پشتون بنام تروریست از بین برده نشود و زمینه برای رسیدن به قدرت که حقی پشتون های آن طرف خط دیورند است داده شود، تمامی کسانی که تظاهرات را راه انداخته اند باید دست از این حرکت نکشند و به راه پیمایی خویش ادامه داده تا حق شان برای شان داده شود.  در ضمن باید تمامی کسانی دست به این حرکت مدنی زده اند خواستار ختم افراطیت شوند، زیرا افراطیت توسط پنجابی ها حمایت و تربیه می شوند، حال وقت اش است که به تمامی جهانیان ثابت بسازند که پشتون حامی تروریزم نبوده بلکه تروریزم بالای شان تحمیل شده و از آن دیگران نفع می برند. پشتون ها باید برای رفع تبعیض، بی عدالتی، بی انصافی از این حرکت ها تا زمانی دست بردار نشوند تا این حقوق به شکل عملی آن نهادینه شده و لانه های امن تمامی هراس افگنان از مناطق پشتون نشین پاک شود تا صلح و برابری در این مناطق تحقق یابد

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *