داعش در سوریه افراد ملکی را ربوده اند.

comments 0

0 Views

هندوکش – سوریه: در مناطق جنوبی سوریه گروه داعش 27 تن افراد ملکی را ربوده است.

کمیسیون حقوق بشر سوریه میگوید، در میان ربوده شده گان زنان و اطفال نیز شامل اند.

ربوده شده گان مربوط قوم دروز اند و تعداد شان 16 تن اند که از 7 تا 15 سال عمر دارند.

شاهدان عینی میگویند، قبل از ربودن آنان اتبداء درگیری صورت گرفته است و 57 تن کشته شده اند.

گروه داعش از ربوده شده گان یک نوار ویدیوی نشر نموده از حکومت خواسته اند که زندانیان آنان رها شوند و هشدار داده اند در صورت عدم رها شدن زندانیان شان، افراد ربوده شده را خواهند کشت.

حنیف بیدار

Share this page to Telegram

Comments