داعشیان درولایت جوزجان بازداشت شدند

comments 0

22 Views

هندوکش – جوجان : وزارت دفاع ملی میگوید ، درولایت جوزجان یک زن فرانسوی مربوط گروه داعش را به شمول ۶ تن دیگر بازداشت نموده است
وزارت دفاع با پخش خبرنامه یی این زن ومردها را در ازولسوالی درزاب بازداشت نموده اند
درخبرنامه زمان گرفتاری این زن مشخص نگردیده است
ولسوالی درزاب یکی از ولسوالی های شمال است که گروه داعش درانجا فعالیت داشته وگاه گاه با نیروهای افغان درگیر میشوند
داعش درین مورد تاکنون ابراز نظرنکرده است
عاطفه مصمم

Share this page to Telegram

Comments