دارایی مقامات دولتی باید ثبت شود

comments 0

120 Views

هندوکش – کابل : رییس جمهور افغانستان هشدار داده است که مقامات دولتی باید دارایی های خود را ثبت کنند کسانیکه دارای خود را ثبت نکنند از وظیفه شان برکنار میگردند
اقای غنی از تسریع روند ثبت دارایی‌های مقامات بلند پایۀ دولتی استقبال کرده و بر تداوم آن تأکید کرده است.
ناهید ایثار، مسوول اداره ثبت و ارزیابی دارایی‌ها، گزارش ثبت دارایی مقامات بلندپایۀ دولتی را دیروز به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه کرده است.
رییس جمهور غنی گفته است که هرمقام دولتی که دارایی های خود را ثبت نمیکند ، باید معاش‌اش قطع و در صورت ابا از آن، از وظیفه برکنار گردد
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments