داد وگرفت با کلدار شرم است

comments 0

24 Views

هندوکش – پکتیا : دریک تعداد ازولایات داد وگرفت با کلدار پاکستانی شرم تلقی گردیده است
والی پکتیا میگوید ، سراز امروز داد وگرفت کلدار درمرکز گردیز وسایرولسوالی های منع است وباید مردم با پول افغانی معامله نمایند
شمیم کتوازی میگوید ، مردم ده روز وقت دارند تا دادورگرفت شان را به افغانی نمایند واگر کسی با کلدار معامله نماید از سوی موظفین امنیتی بازداشت خواهند شد
کمیسیون ترویج معامله با پول افغانی اطمینان داده است که نرخ ها از سوی شاروالی کنترول میگردد
عمران احمد زی

Share this page to Telegram

Comments