خواست دکانداران زیان دیدۀ کابل در دیدار با رئیس جمهور غنی

comments 0

9 Views

هندوکش _ کابل:شماری از دکاندارانی که در یک رویداد آتشسوزی در کابل زیانمند شده‌اند، از حکومت افغانستان خواهان فراهم آوری قرضۀ درازمدت بدون تکتانه می باشد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامۀ نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز شنبه با زیانمندشدگان آتش سوزی مارکیت‌های تجارتی جادۀ نادر پشتون دیدار کرد.
در این دیدار محمد ابراهیم رسولی به نمایندگی از دکانداران خسارت دیده شده گفته است که به خاطر جبران خسارۀ تاجران این مارکیت‌ها، جایدادهای که دولتی است برای مدت 25 سال بدون کرایه در اختیار آنان قرار بگیرد.
در خبرنامه آمده‌است که رئیس جمهور غنی به وزارت اراضی و شهرسازی، والی و شاروالی کابل هدایت داده تا هیئتی را برای بررسی ساحه و تثبیت جایدادها بفرستند و طرح ساختمان یک کمپلکس معیاری را تهیه نمایند.
گفتنی است که در آتش سوزی های گسترده در در کابل، تاجران و دکانداران کشور میلیون‌ها افغانی خسارت دیده اند.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments