خلیلزاد : زمان تغییرپاکستان فرار رسیده است

comments 0

0 Views

هندوکش : پاکستان در پالیسی خارجی خود درقبال افغانستان تغییر وارد میکند
زلمی خلیلزاد دیپلومات اسبق امریکایی میگوید تغیرپالیسی پاکستان سبب باز شدن مرزها وتوسعه همکاری میان این دوکشور میگردد
خللیلزاد میگوید حکومت جدید پاکستان حمایت ازافراطیون را گذاشته واجازه ندهد که از خاک پاکستان برضد افغانستان استفاده صورت گیرد
خلیلزاد از رهبری جدید پاکستان توقع دارد از سیاست های تروریزم پروری دست برداشته وبا این پدیده مبارزه کند .
دادان وزیری

Share this page to Telegram

Comments