خط سرخ مردم افغانستان در پروسه صلح میان آیالات متحده و طالبان // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

هژده سال از بینان گذاری حکومت میگذرد که آنرا حکومت نوین افغانستان می نامند . هژده سال قبل از امروز زمانی که رژیم طالبان توسط جبهه متحد افغانستان و نیرو های بین المللی نابود گردید ، نتیجه حاصل از هفت سال حکومت داری طالبان برای مردم افغانستان هیچی نبود . واضح تر بگویم چیزی بنام اداره ، ساختار ، آزادی، قانون و حاکمیت قانون به معنی واقعی کلمه وجود نداشت آنچه از این گروه باقی مانده بود فقط وحشت و چهره های ژولیده مردم کابل بود. تا هنوز هم مردم این شهر ظلم های را که سربازان امر بالمعروف و نهی از منکر زیر پرچم اسلام انجام دادند به یاد دارند، هنوز هم جسد های بی گناهان که در محکمه های غیر عادلانه رژیم طالبان در چهاراهی ها آویزان میشدند پیش چشمان مردم وجود دارد. اکنون بعد از هژده سال از شکل گیری حکومت نوین افغانستان و تمثیل دموکراسی ، وجود آزادی بیان ، آزادی رسانه ها ، حفظ حقوق زنان  و در نهایت نهاد سازی های مدرن و کارآمد به منظور تحقق اهداف مردم ، وجود قانون و حاکمیت قانون به معنی واقعی کلمه و در نهایت داشتن وثیقه ملی ملبس با معیار های بین المللی یکبار دیگر سرنوشت مردم افغانستان را به آزمون گرفته است. شدت مذاکرات میان گروه مسلح طالبان با ایالات متحده آمریکا از یک طرف نوید خوش برای مردم افغانستان است و از طرف دیگر مردم افغانستان نگران اند که مبادا تاریخ سیاه یکبار دیگر تکرار شود به همین دلیل آنچه که از دید مردم در پروسه صلح خط سرخ مردم افغانستان خوانده میشود دانستن آن برای طرفین نهایت لازمی است . زیرا در عدم مدنظر قرار دادن خواسته های مردم افغانستان ایالات متحده آمریکا قادر نخواهد شد تا حکومت افغانستان را به پای میز مذاکره با گروه طالبان بکشاند و صلح یک جابنه با طالبان بدون شک که هیچ تاثیری به روند حکومت داری حکومت افغانستان نخواهد گذاشت. به نظر میرسد که مردم خواسته های خود را با حکومت وحدت ملی به خوبی هماهنگ نموده اند و خواسته مردم و حکومت افغانستان در یک ردیف قرار دارد. آنچه برای مردم افغانستان به عنوان خط سرخ در پروسه صلح قلمداد میشود چند مورد زیر است که به آن به گونه ای مختصر می پردازیم.

حفظ ارزش های هژده ساله مردم افغانستان: در هژده سال گذشته آنچه به عنوان بزرگترین دستاورد های حکومت آقای کرزی و داکتر غنی شمرده میشود آزادی های فردی ، آزادی بیان ، آزادی رسانه ها ، حفظ حقوق اقلیت ها ، تقویت نیرو های امنیتی و ایجاد نهاد های مستقل از قبیل کمیسون مستقل حقوق بشر، کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دها نهاد دیگر مردمی که جدا از نهاد حکومت مستقلانه در راستای تحقق خواسته های مردم تلاش میکنند ودر کل تمثیل اراده مردم از طریق شورای ملی و بر اساس انتخابات آزاد ، سریع و شفاف و دها موارد دیگر که در واقع با سپر قرار گرفتن سینه های فرزندان افغانستان در جبهات جنگ علیه دشمنان این ارزش ها بدست آمده است. حفظ این دستاورد ها از خواسته های مردم افغانستان در پروسه صلح است و اگر روی یکی از این ارزش های معامله ای صورت بگیرد بدون شک که صلح نتیجه مثبت نخواهد داد.

حفظ حقوق زنان : زنان در رژیم طالبان قشر نهایت آسیب پذیر بوده اند از محروم شدن تحصیل تا خانه نشین شدن و از شلاق زدن تا سنگسار شدن از جمله حقوق بود که رژیم طالبان به آنها اعطا نموده بود . در طول هژده سال گذشته بالای حقوق زنان در افغانستان سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است و امروزه ما شاهد حضور فعال زنان افغانستان درصحنه سیاسی تا اجتماعی و تا تمامی صحنه های روزگار میباشم. عدم توجه بالای حقوق زنان و یا نادیده گرفتن جایگاه زنان در مذاکرات صلح میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان بدون شک که این پروسه را به بن بست مواجه خواهد نمود و این پروسه را به تعویق خواهد انداخت . زیرا اگر ایالات متحده که بیشترین سرمایه گذاری را در عرصه حقوق زنان در هژده سال گذشته در کشور نموده است نادیده بگیرد و روی این ارزش معامله بکند حکومت وحدت ملی هرگز و یا حکومت آینده افغانستان هرگز روی آن معامله نخواهد نمود و هرگز اجازه نخواهد داد تا با حقوق زنان در کشور معامله ای در پروسه صلح صورت بگیرد.

در کل میتوان گفت گذشته از ارزش های که در این نوشتار ذکر به عمل آمد تمامی آن ارزش های که در طول هژده سال در کشور نهادینه شده است و یا مورد پسند مردم میباشد در مذاکرات صلح نادیده گرفته شود بدون شک که هیچ گاه صلح پایدار نصیب افغانستان نخواهد شد.

Share this page to Telegram

Comments